Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút hàm số lượng giác môn toán lớp 11 Trường Thpt Trần Hưng Đạo

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

 là :

A.

ymax = 3\( \sqrt{2}\) + 1 ; ymin = - 1 

B.

ymax = 2 ; ymin = 0

C.

ymax = \( \sqrt{2}\) - 1 ; ymin = 0 

D.

ymax = 3\( \sqrt{2}\) - 1 ; ymin = - 1 

Câu 2

Giá trị lớn nhất của hàm số:

là.

A.

B.

ymax = 2\(\sqrt{3}\)

C.

ymax = 1 + \(\sqrt{3}\)

 
D.

Câu 3

Cho hàm số: f(x) = 2 sin x .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

B.

C.

D.

f( x + kπ ) = f(x) ∀k ∈ Z

Câu 4

Chu kì nhỏ nhất của hàm số: f(x) = sin2x + 2cos3x là :

A.

T = 4π

B.

T = 2π

C.

T = π

D.

T = \(π \over 2\)

Câu 5

Cho hàm số:  y = f(x) = sinπx .Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A.

f(x +k) = f(x)  ∀k ∈ Z

B.

f(x +2m) = f(x)  ∀m ∈ Z

C.

Hàm số đồng biến trong khoảng (0; ½)

D.

Đồ thị hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O.

Câu 6

Cho hàm số:

Gọi D là miền giá trị của hàm số

A.

D =[-2; 1]

B.

D =[-2; 6]

C.

D =[-7; 3]

D.

D =[-2; 3]

Câu 7

Tìm chu kì của hàm số:  f(x) = A cos λx + Bsinλx 

A.

B.

T = 2λπ

C.

T = λπ

D.

Câu 8

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.

 Đồ thị hàm số y = -cosx  được suy từ đồ thị hàm số y = cosx   bằng cách vẽ đối xứng đồ thị của hàm số y = cosx   qua trục hoành.

B.

Đồ thị hàm số   được suy từ đồ thị hàm số  y = cosx bằng cách tịnh tiến theo phương trục hoành về phía phải  đơn vị.

C.

Đồ thị hàm số y = |cosx|  được suy từ đồ thị hàm số  y = cosx  bằng cách vẽ đối xứng đồ thị của hàm số y = cosx  qua trục tung.

D.

 Đồ thị hàm số y = cosx + 2  được suy từ đồ thị hàm số y = cosx bằng cách tịnh tiến theo phương trục tung về phía trên 2 đơn vị.

Câu 9

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A.

Hàm số y = tanx và y = cotx  có cùng chu kì π

B.

Hàm số y = cotx  và y = cotx  là các hàm số chẵn.

C.

Hàm số y = sinx và y = cosx có cùng tập xác định.

D.

 Hàm số  y = sinx  và y = tanx  là các hàm số lẻ.

Câu 10

Cho hàm số: f(x) =  cos2x + 4sinx.

Lựa chọn phương án đúng.

 

A.

Hàm lẻ.

B.

Hàm số có miền giá trị trong khoảng ( 0; 4 )

C.

Hàm chẵn.

D.

Hàm không chẵn, không lẻ.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán