Đề kiểm tra 15 phút khái niệm về hợp chất hữu cơ... môn Hóa Học lớp 9 THCS Việt Thanh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 915 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi

Câu 1

Cho các chất sau: C4H10, CH4O, NaHCO3, NaOC2H5, CH3NO2, HNO2, CaCO3, C6H6, CH3Br, C2H6O. Hãy chỉ ra dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ:

A.

CH3NO2, NaHCO3, CaCO3, HNO2, C6H6, C2H6O, C4H10

B.

NaOC2H5, NaHCO3, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O

C.

NaOC2H5, CH4O, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O

D.

NaOC2H5, NaHCO3, CH3NO2, CH3Br, C2H6O, C4H10, C6H6.

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:

A.

Cơ thể động thực vật có cấu tạo từ những chất vô cơ.

B.

Sự phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ nhằm mục đích dễ cho việc nghiên cứu hóa học.

C.

Ngày nay CO, COvà các muối cacbonat đã được coi là hợp chất hữu cơ.

D.

Các hợp chất hữu cơ luôn luôn có thành phần cấu tạo gồm C, H, O.

Câu 3

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau để có thể nói là một chất là vô cơ hay hữu cơ:

A.

Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

B.

Thành phần nguyên tố

C.

Màu sắc

D.

Độ tan trong nước

Câu 4

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.

Chỉ có những hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

B.

Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ.

C.

Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là các hợp chất hữu cơ.

D.

Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

Câu 5

Nội dung nào sau đây là sai với thuyết cấu tạo phân tử?

A.

Trong các hợp chất hữu cơ, hóa trị của C luôn là IV, H là I và các nguyên tố liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng.

B.

Mỗi phân tử hợp chất hữu cơ có thể có một trật tự liên kết khác nhau giữa các nguyên tử trong phân tử.

C.

Cùng một công thức phân tử nhưng do trật tự liên kết khác nhau giữa các nguyên tử mà có thể tạo ra các chất khác nhau.

D.

Các nguyên tử C trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C (thẳng, vòng, nhánh).

Câu 6

Biết 0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch clo 1M. Vậy X là chất nào sau đây?

A.

C6H6

B.

C2H4

C.

CH4

D.

C2H2

Câu 7

Chọn câu đúng trong các câu sau:
Hóa học hữu cơ nghiên cứu:

A.

Tính chất của phần lớn các hợp chất của cacbon.

B.

Tính chất của tất cả các hợp chất của cacbon.

C.

Tính chất và sự biến đổi của các nguyên tố hóa học.

D.

Tính chất của các hợp chất thiên nhiên.

Câu 8

A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có CO2. Đốt cháy 1,4 g B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

A.

COvà C2H6

B.

C2H4 và CO

C.

CO và CH4

D.

CO và C2H4

Câu 9

Cho một dãy các nguyên tố hóa học Ne, H, Na, N, O, Cl, C, Ar. Trong phân tử hợp chất hữu cơ thường có nguyên tố nào (trong dãy các nguyên tố dưới đây):

A.

A. H, O, Cl, Ar

B.

B. C, H, O, Ne

C.

C. H, O, C, N

D.

D. H, C, O, Ar

Câu 10

Đốt cháy hòa toàn một hợp chất X chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,75 g H2O. Tỉ khối hơi của X với hiđro là 15. X có công thức phân tử là:

A.

C2H4

B.

C2H6

C.

C2H2

D.

C4H10

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn