Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Vĩnh Phúc

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 28/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
We had some problems when we checked ....................the hotel. They had reserved the room under the wrong name.

A.

out

B.

into

C.

up

D.

at

Câu 2

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
..............the church service, people keep quiet.

A.

As

B.

During

C.

While

D.

When

Câu 3

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Sorry, I'm late. My car .............on the way here.

A.

moved in

B.

broke down

C.

dropped out

D.

cleared up

Câu 4
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
When I ............in my new job for a month, I ............you whether I like it or not.
 
 
A.

have been/ will tell

B.

am/ would tell

C.

was/ told

D.

has been/ will tell

Câu 5

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
In the dream, my wallet turned .......... a butterfly and flew away.

A.

up

B.

out

C.

with

D.

into

Câu 6

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
They gave me a form and told me to ...............

A.

fill in.

B.

fill up.

C.

turn up.

D.

 hand in.

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The harder he worked, ...............he earned.

A.

the most

B.

more

C.

the more

D.

 the less

Câu 8

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
The town was nearer ...............we thought it would be.

A.

then

B.

 than

C.

 that

D.

as

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
A .................tells you an exciting story especially about crime or spy.

A.

romantic

B.

comic

C.

biography

D.

thriller

Câu 10

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Beethoven had to face up to a ...............prejudice against disable people at school.

A.

deep-seated

B.

deep-seat

C.

 long-lied

D.

long-lying

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán