Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 31/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:

“ Tim is better off than Jim” means………………….....

A.

Tim works better than Jim

B.

Tim is not so good as Jim

C.

Tim is a better boy than Jim

D.

Tim is wealthier than Jim

Câu 2

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
It is open to question as to whether Jones will get the job.

A.

Jones is being interviewed for the job.

B.

 If Jane could answer the question, she would get the job.

C.

The question is whether Jones will get the job or not.

D.

It is not certain that Jones will get the job.

Câu 3

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
Throughout his life, the fisherman suffered from great poverty.

A.

The fisherman was so poor that he died young.

B.

Poverty prevented the fisherman from enjoying life.

C.

The fisherman's life was one of great poverty.

D.

 Although the fisherman was poor, he led a great life.

Câu 4

Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

“I’ve lost my keys. Have you seen them today?”
“Yes, I remember……………………them on the table this morning.”

A.

to see

B.

that seeing

C.

of seeing

D.

seeing

Câu 5

Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

She’s a law student and she……………………

A.

did study

B.

studied

C.

has been studying

D.

is studying

Câu 6

 

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

.......................will they return us the book?
- Maybe in a week's time.

A.

How come

B.

How fast

C.

How soon

D.

How long

Câu 7

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

hurrying

B.

 future

C.

construction

D.

unhappy

Câu 8

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.Chọn từ có trọng âm chính được nhấn nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

terrifying

B.

satisfying

C.

expecting

D.

interesting

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

word

B.

normal

C.

subordinate

D.

corpse

Câu 10

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

-Where do you think Mike is from?
-...............

A.

 He is Australia.

B.

Australian man, of course.

C.

He lives in Australia.

D.

Maybe he comes from Australia.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán