Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 31/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

scientist

B.

 always

C.

 interesting

D.

incredible

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

steak

B.

 danger

C.

great

D.

breakfast

Câu 3

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

revolutionary

B.

educational

C.

arithmetic

D.

nationality

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

Insects appeared  on earth  before long the earliest mammals.

A.

before long

B.

 appeared

C.

on earth

D.

earliest mammals

Câu 5

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

When did Mike start learning French?

A.

How long was Mike starting to learn French?

B.

How long has Mike started to learn French?

C.

How long ago has Mike started to learn French?

D.

 How long has Mike been learning French?

Câu 6

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
I should have studied last night, but I was too tired.

A.

 I tried to study last night, but the material was too hard.

B.

I couldn't study last night because I was very tired.

C.

 I studied last night because I had to.

D.

I studied last night because I was bored.

Câu 7

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
I should have studied last night, but I was too tired.

A.

I tried to study last night, but the material was too hard.

B.

I couldn't study last night because I was very tired.

C.

 I studied last night because I had to.

D.

 I studied last night because I was bored.

Câu 8

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
We are completely out of thermal socks.

A.

There is one pair of thermal socks left.

B.

There isn't any pair of thermal socks left.

C.

All of these.

D.

We no longer wear thermal socks.

Câu 9

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

If / your / not help / I not meet / her last week //

A.

If you don't help me, I couldn't meet her last week.

B.

I f you hadn't helped me, I couldn't meet her last week.

C.

 If you hadn't helped me, I couldn't have met her last week.

D.

If you didn't help me, I couldn't meet her last week.

Câu 10

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

Why is he learning English at this language center for?

A.

is he learning

B.

language

C.

 Why

D.

at this

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán