Đề kiểm tra 15 phút mối quan hệ giữa các loại hợp chất môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 965 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Một oxit của nitơ có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 22 và có 63,64% nitơ về khối lượng. Công thức của oxit là:

A.

N2O

B.

NO

C.

N2O5

D.

NO2

Câu 2

Trong một dung dịch có thể tồn tại những cặp chất nào sau đây:

A.

K2SO4 và BaCl2

B.

NaOH và NaHCO3

C.

FeCl3 và KOH

D.

NaNO3 và K2SO4

Câu 3

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A.

2KOH + BaSO4  Ba(OH)2 + K2SO4

B.

Ca(OH)2 + MgCl2  CaCl2 + Mg(OH)2

C.

NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O

D.

Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaOH

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn