Đề kiểm tra 15 phút mối quan hệ giữa các loại hợp chất môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 800 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Một oxit của nitơ có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 22 và có 63,64% nitơ về khối lượng. Công thức của oxit là:

A.

N2O

B.

NO

C.

N2O5

D.

NO2

Câu 2

Trong một dung dịch có thể tồn tại những cặp chất nào sau đây:

A.

K2SO4 và BaCl2

B.

NaOH và NaHCO3

C.

FeCl3 và KOH

D.

NaNO3 và K2SO4

Câu 3

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A.

2KOH + BaSO4  Ba(OH)2 + K2SO4

B.

Ca(OH)2 + MgCl2  CaCl2 + Mg(OH)2

C.

NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O

D.

Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaOH

Câu 4

Có 5 lọ đựng riêng 5 dung dịch NaOH, Ba(OH)2, HCl, H2SO4, BaCl2. Số hóa chất tối thiểu cần để phân biệt chúng là:

A.

3 chất

B.

1 chất

C.

2 chất

D.

4 chất

Câu 5

Những cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

A.

HBr và AgNO3

B.

KOH và HCl

C.

Na3PO4 và CuCl2

D.

KCl và NaNO3

Câu 6

Có 3 lọ không nhãn, mối lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, K2CO3. Thuốc thử có thể nhận biết được cả 3 chất trên là:

A.

Dung dịch H2SO4.

B.

Dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch HCl.

C.

H2O.

D.

Dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch Na2SO4.

Câu 7

Sau khi nung 8g một hỗn hợp kẽm cacbonat và kẽm oxit người ta thu được 6,24g ZnO. Phần trăm khối lượng ban đầu lần lượt là:

A.

51,5% và 48,5%

B.

42,3% và 57,7%

C.

62,5% và 37,5%

D.

32% và 68%

Câu 8

Cho các phương trình phản ứng:
(1). 2AgNO3 + ...  Fe(NO3)2 + ...
(2). 2AgNO3 + ...  Zn(NO3)2 + ...
(3). 2AgNO3 + ...  Cu(NO3)2 + ...
Các nguyên tố của các phương trình (1), (2), (3) cần điền lần lượt là:

A.

Tất cả đều đúng.

B.

(Fe, Ag), (Zn, Ag), (Cu, Ag)

C.

(Ag, N), (O2, Zn), (Cu, N)

D.

(Ag, Fe), (Ag, Zn), (Ag, Cu)

Câu 9

Trong các sơ đồ biểu thị tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ sau, sơ đồ nào sai?

A.

Oxit axit + Oxit bazơ  Muối + Nước

B.

Muối + Axit  Muối mới + Axit mới

C.

Bazơ không tan  Oxit bazơ + Muối

D.

Axit + Oxit  Muối + Nước

Câu 10

Để hòa tan hoàn toàn 3,6g magiê phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,75M:

A.

100 ml

B.

120 ml

C.

160 ml

D.

150 ml

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn