Đề kiểm tra 15 phút môn địa lí lớp 12 phần Atlat Địa lí trang 13 và 14 (các miền tự nhiên).

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 22/08/2017
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,579 lượt xem Lượt thi 112 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là:

A.

Sông Hồng.                

B.

Sông Đà.                 

C.

Sông Mã.                 

D.

Sông Ba.

Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi :

A.

Con Voi.                                                       

B.

Hoàng Liên Sơn. 

C.

Trường Sơn Bắc.                                          

D.

Tam Điệp. 

Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc? 

A.

Tây Côn Lĩnh.          

B.

Phu Luông.             

C.

Kiều Liêu Ti.           

D.

Pu Tha Ca. 

Câu 4

cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam?   

A.

Bạch Mã.                  

B.

Hoàng Liên Sơn.    

C.

Trường Sơn Bắc.    

D.

Pu Đen Đinh. 

Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi cao nhất ở miền Tây Bắc và Bắc  Trung Bộ là :

A.

Phanxipăng.   

B.

Phu Luông.              

C.

Pu Trà.                    

D.

Pu Hoạt. 

Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy núi nào? 

A.

Bạch Mã.                   

B.

Hoàng Liên Sơn.     

C.

Trường Sơn Bắc.     

D.

Hoành Sơn. 

Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc?         

A.

Song song với nhau. 

B.

So le với nhau. 

C.

Chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông. 

D.

Có hướng Tây Bắc - Đông Nam. 

Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?         

A.

Địa hình cao nhất cả nước. 

B.

Gồm nhiều dãy núi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.  

C.

Gồm các khối núi và cao nguyên. 

D.

Gồm các các cánh cung song song với nhau. 

Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là :

A.

Kon Tum.                  

B.

Kon Tum.                  

C.

Mơ Nông.                  

D.

Lâm Viên.  

Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt địa hình A - B đi theo hướng :

A.

Tây Nam - Đông Bắc.                                     

B.

Đông Nam - Tây Bắc. 

C.

Bắc -Nam.                                                        

D.

Đông - Tây.   

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán