Đề kiểm tra 15 phút môn địa lí lớp 12 phần kinh tế chung.

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 22/08/2017
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,934 lượt xem Lượt thi 66 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?   

A.

Phú Yên.               

B.

Khánh Hòa.                

C.

Ninh Thuận.             

D.

Bình Thuận. 

Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?  

A.

Thành Phố Hồ Chí Minh.                               

B.

Nha Trang. 

C.

Đà Nẵng.                                                       

D.

Hải Phòng. 

Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua  các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?        

A.

Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục.  

B.

GDP tăng liên tục. 

C.

Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.

D.

GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng. 

Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là :

A.

Đồng bằng sông Hồng. 

B.

Trung du miền núi Bắc Bộ. 

C.

Bắc Trung Bộ. 

D.

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng ? 

A.

Hải Phòng.              

B.

Hải Dương.               

C.

Hà Nội.                 

D.

Nam Định. 

Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ? 

A.

Thủ Dầu Một.           

B.

Biên Hòa. 

C.

Tp. Hồ Chí Minh.                                           

D.

Bà Rịa Vũng Tàu. 

Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh :

A.

Tỉ trọng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh. 

B.

Tỉ trọng dịch vụ Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.  

C.

Tỉ trọng công nghiệp ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh. 

D.

Quy mô GDP của Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế tập trung cao ở vùng nào? 

A.

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. 

B.

Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 

C.

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

D.

Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. 

Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?           

A.

Đông Nam Bộ. 

B.

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

C.

Đồng bằng sông Cửu Long. 

D.

Đồng bằng sông Hồng. 

Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế? 

A.

Biên Hòa.

B.

Vũng Tàu. 

C.

Cần Thơ.                                                        

D.

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán