Đề kiểm tra 15 phút môn địa lí lớp 12 phần kinh tế chung.

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 22/08/2017
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,110 lượt xem Lượt thi 40 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?   

A.

Phú Yên.               

B.

Khánh Hòa.                

C.

Ninh Thuận.             

D.

Bình Thuận. 

Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?  

A.

Thành Phố Hồ Chí Minh.                               

B.

Nha Trang. 

C.

Đà Nẵng.                                                       

D.

Hải Phòng. 

Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua  các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?        

A.

Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục.  

B.

GDP tăng liên tục. 

C.

Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.

D.

GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn