Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử 11 năm 2019-2020 Trường THPT Tiến Thịnh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 12 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 12 câu
Lượt xem 609 lượt xem Lượt thi 59 lượt thi

Câu 1

Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946)

A.

Thương lượng và hoà hoãn với Pháp

B.

Kháng chiến chống thực dân Pháp

C.

Nhân nhượng với quân đội Tưởng

D.

Chống cả quân đội Tưởng và Pháp

Câu 2

Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp

A.

Pháp ngừng bắn ở miền Nam

B.

Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc

C.

Ký kết hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 giữa Việt Nam với Pháp

D.

Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau

Câu 3

Mục đích của quốc tế thứ nhất là gì?

A.

Nhằm truyền bá học thuyết Mac, chóng lại tư tưởng lệch lạc trong xã hội

B.

Nhằm truyền bá học thuyết của Mác và Ăng - gen

C.

Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng tư sản

D.

Nhằm truyền bà học thuyết của Mác, Ăng - ghen chống lại tư tưởng lệch lạc trong nộ bộ

Câu 4

Mác đánh giá vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản như thế nào?

A.

Giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất.

B.

Giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản

C.

Giai cấp có vai trò và sứ mệnh và vai trò giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

D.

Giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để

Câu 5

Sau cách mạng tháng 9 – 1870, nước Pháp thành lập nền cộng hoà thứ mấy?

A.

Nền cộng hoà thứ nhất

B.

Nền cộng hoà thứ hai

C.

Nền cộng hoà thứ ba

D.

Nền cộng hoà thứ tư

Câu 6

Bạn có biết bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất trên thế giới ở đâu?

A.

Trung Quốc

B.

Mỹ

C.

Campuchia

D.

Lào

Câu 7

Trận "Điện biên phủ trên không" xảy ra vào hồi nào và thuộc địa danh nào?

A.

5/1975 - Sài gòn

B.

12/1972 - Hà nội

C.

5/1954 - Điện biên phủ

D.

8/1964 - Hàm rồng

Câu 8

Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nhà Nguyễn đã có biện pháp gì ?

A.

Tăng cường bóc lột nhân dân

B.

Khuyến khích nhân dân sản xuất

C.

Cho nhân dân vay vốn

D.

Nhờ vào sự viện trợ bên ngoài

Câu 9

Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ chịu ảnh hưởng của ?

A.

Hoạt động dạy học ở Đông kinh Nghĩa thục

B.

Phong trào duy tân

C.

Phong trào Đông du

D.

Hội duy Tân

Câu 10

Lãnh đạo Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh là giai cấp:

A.

Tư sản.

B.

Tư sản liên minh với quý tộc mới.

C.

Tư sản liên minh với chủ nô.

D.

Tư sản liên minh với nông dân.

Câu 11

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

A.

Lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tư bản

B.

Chấm dứt thời kỳ ổn định của chủ nghĩa tư bản

C.

Chấm dứt thời kỳ tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản

D.

Cả A, B, C

Câu 12

Cuộc khởi nghĩa Áp-đen Ca-đe diễn ra ở nước nào ?

A.

An-giờ-ri

B.

Ai Cập

C.

Xu-đăng

D.

Ê-ti-ô-pi-a

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán