Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn Lớp 11 trường THCS Bình Chuẩn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,621 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Mục đích Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm là

A.

thông báo rộng rãi chiến thắng của Tây Sơn.

B.

chiêu dụ trí thức cả nước ủng hộ Tây Sơn.

C.

kêu gọi các tầng lớp nhân dân dốc sức vì đất nước.

D.

thuyết phục sĩ phu Bắc Hà cộng tác với Tây Sơn.

Câu 2

Nội dung của đoạn 1 (từ đầu đến "người hiền vậy") trong văn bản Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm là

A.

nêu lên quy luật xuất xử của người hiền xưa nay.

B.

nêu cách tiến cử người hiền tài cho vua Quang Trung.

C.

nêu lên mục đích cầu người hiền tài của vua Quang Trung.

D.

nêu suy nghĩ của vua Quang Trung về người hiền tài ở đất Bắc Hà.

Câu 3

Qua bài Cầu hiền chiếu của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung hiện lên là con người

A.

văn võ song toàn.

B.

có lòng thương dân sâu sắc.

C.

có tầm nhìn xa trông rộng.

D.

có tư tưởng cầu tiến.

Câu 4

Nhận xét giọng điệu trong đoạn từ: "Kìa như, trời con tối tăm...của trẫm hay sao" trong bài Chiếu cầu hiền?

A.

Giọng vừa khiêm nhường, vừa tha thiết.

B.

Giọng van xin, nhờ vả.

C.

Giọng ngang tàng.

D. Giọng điệu quyền uy của bậc quân vương.

Câu 5

Trong tác phẩm Chiếu cầu hiền, thái độ của vua Quang Trung khi cầu hiền là gì?

A.

Khích bác, kì thị những sĩ phu của triều đại cũ (Lê - Trịnh).

B.

Hăm doạ, răn đe nhưng sĩ phu có ý chống Tây Sơn.

C.

Cầu thị, trọng dụng người tài, thuyết phục người tài ra giúp nước.

D.

Dùng mệnh lệnh để bắt buộc người tài ra giúp nước.

Câu 6

Phê phán thái độ những kẻ sĩ trong thời thế suy vi, Trung châu gặp nhiều biến cố, Ngô Thì Nhậm đã dùng cách nói như thế nào?

A.

Nói vòng vo, cốt để người nghe không nhận ra thái độ phê phán của mình.

B.

Dùng điển tích, điển cố khích bác người nghe để người nghe tự ái mà tự nguyện ra giúp đỡ triều đình.

C.

Nói thẳng, phê phán trực tiếp nhưng với mức độ vừa phải không quá cáu gắt.

D.

Dùng điển tích, điển cố để người nghe tuy hiểu thái độ phê phán của người viết nhưng cảm thấy bị tự ái.

Câu 7

Dòng nào nói chính xác nhất về Chiếu cầu hiền?

A.

Dòng nào nói chính xác nhất về Chiếu cầu hiền?

B.

Chiếu cầu hiền do vua Quang Trung đọc cho Ngô Thì Nhậm viết.

C.

Chiếu cầu hiền của vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết thay.

D.

Chiếu cầu hiền do vua Quang Trung viết.

Câu 8

Nội dung tư tưởng của bài Chiếu cầu hiền là của

A.

vua Lê Cảnh Hưng.

B.

Ngô Thì Nhậm.

C.

các nho sĩ Bắc Hà.

D.

vua Quang Trung.

Câu 9

Trong bài Chiếu cầu hiền, vua Quang Trung đã thẳng thắn nhận ra điều bất cập nào sau đây của triều đại mới do mình đứng đầu?

A.

Biên cương chưa ổn định, dân còn nhọc mệt. (2)

B.

Cả (1), (2), (3) đều đúng.

C.

Đức hoá của vua chưa kịp thấm nhuần trong muôn dân. (3)

D.

Triều chính mới nên kỉ cương còn nhiều khiếm khuyết. (1)

Câu 10

Lúc ấy, vì nhiều lí do, nhiều sĩ phu Bắc Hà không ra làm quan cho nhà Tây Sơn (Chiếu cầu hiền, Ngô Thì Nhậm). Dòng nào không phải lí do ấy?

A.

Sợ liên lụy, phiền phức.

B.

Coi thường danh lợi.

C.

Xem Tây Sơn là "giặc", tìm cách chống lại Tây Sơn.

D. Muốn bảo toàn nhân cách nhà nho "tôi trung không thờ hai chủ".
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán