Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Đại học Vinh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 513 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Efforts to .......... national parks seem to fail

 
A.

preserve

B.

capture

C.

decrease

D.

survive

Câu 2

Identify the error in the following sentence:
Jim has three sisters, both of whom are doctors.

A.

 both

B.

has

C.

sisters

D.

whom

Câu 3

My neighbors are of different religions living in ..........

A.

coexistence peaceful

B.

peaceful coexistence

C.

peaceful coexist

D.

peacefully coexist

Câu 4

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

A.

protect

B.

rest

C.

destroy

D.

effort

Câu 5

The job .......... my brother has applied is really well - paid

A.

Ø

B.

for which

C.

with which

D.

that

Câu 6

Choose the word with different stress pattern from the others

A.

exist

B.

 landscape

C.

capture

D.

 offspring

Câu 7

The project which I object is about wildlife protection.

A.

which

B.

about

C.

protection

D.

The

Câu 8

The music .......... we listened last night sounds very strange

A.

to which

B.

which

C.

Ø

D.

that

Câu 9

There are a number of ways to .......... the envirronment

A.

survice

B.

disappear

C.

explain

D.

save

Câu 10

He is the director that his film has won the first prize.

A.

 that his film

B.

has won

C.

director

D.

 first

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn