Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Hùng Vương

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 726 lượt xem Lượt thi 10 lượt thi

Câu 1

Although Kathy took part in some competitions and ........... perform well, she's never won a competition,..........?

A.

could/hasn't she

B.

could/is she

C.

was able to/won't

D.

was able to/has she

Câu 2

The weather was ........... awful that the plane ......... take off.

A.

very/wasn't able to

B.

so/wasn't able to

C.

such/couldn't

D.

too/couldn't

Câu 3

Nobody could answer the question, ...........?
Perhaps, the children are not old enough ...........understand the problem.

A.

can they/ to be able to

B.

can't them/ to be ale to

C.

can't they/ can

D.

can them/can

Câu 4

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

A.

sincere

B.

source

C.

species

D.

 precede

Câu 5

Choose the world with different stress pattern from the others

A.

geothermal

B.

 solidarity

C.

accompany

D.

aspiration

Câu 6

We ............ believe it! There used to be a big farm, ...........?

A.

aren't able to/weren't they

B.

didn't/wasn't there

C.

won't/didn't they

D.

can't/didn't there

Câu 7

Your son was chosen for the job, ........... ?

A.

wasn't he

B.

did you

C.

wasn't him

D.

did he

Câu 8

Nothing can prevent Jack from doing things he likes.

A.

Jack likes doing things that are prevented.

B.

Jack likes someone who can prevent him from doing things.

C.

Jack can't be prevented from doing things he likes.

D.

Jack cannot prevent himseft from doing things he likes.

Câu 9

What a pity. The prize was great. Andrew ............ the competition.

A.

could have won

B.

can win

C.

will have won

D.

was able to win

Câu 10

The Gread Pyramid of Giza .......... in 2560 B.C. It's the only one of the seven ancient wonders .......... to rebuild in modern time.

A.

was built/ to rebuilt

B.

was built/ to be rebuilt

C.

had been rebuilt/ rebuild

D.

 had built/ being rebuilt

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn