Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 723 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Both his brother and sister ………………very good at chemistry.

A.

was

B.

is

C.

are

D.

has been

Câu 2

It's very important …………… me that you should be there.

A.

to (2)

B.

for (1)

C.

with

D.

(1) or (2)

Câu 3

The greatest discoveries of techonology are said to .................in the 20th century.

A.

have made

B.

be made

C.

have been made

D.

make

Câu 4

This energy is used .................electricity.

A.

to creating

B.

to create

C.

creating

D.

create

Câu 5

Nothing was said, ...............?

A.

wasn't it

B.

weren't they

C.

was it

D.

were they

Câu 6

Yuri Gagarin was the first person ……………… into space.

A.

Who flies

B.

to fly

C.

flew

D.

who was flying

Câu 7

Lisa’s been able to play the flute since she was six, ………………… ? 

A.

hasn't she

B.

wasn’t she

C.

isn't she

D.

can't she

Câu 8

It's getting ……………… to find an inexpensive restaurant.

A.

hard and hard

B.

harder and harder

C.

more harder

D.

hardest

Câu 9

Nam was the first to come and the last ..................

A.

to leave.

B.

 who left.

C.

leave.

D.

leaving.

Câu 10

That house is believed to ...........till he moved in it and found no ghost there.

A.

have haunted

B.

have been haunted

C.

haunt

D.

be haunted

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn