Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường tiều học Bình khê

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2,008 lượt xem Lượt thi 75 lượt thi

Câu 1

Số chẵn liền trước của số 99000 là:

A.

99898

B.

98999

C.

98998

D.

98898

Câu 2

Trong phép chia một số tự nhiên bất kì cho 3. Số dư lớn nhất có thể có là:

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Câu 3

Ngày thứ nhất bán được 2358 kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:

A.

7074 kg

B.

8074 kg

C.

6074 kg

D.

7704 kg

Câu 4

Biết: A = 67 x a ; B = 76 x a Hãy so sánh A và B:

A.

Không thể so sánh được

B.

A = B

C.

A > B

D.

B > A

Câu 5

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút

A.

8 giờ 35 phút

B.

8 giớ 7 phút

C.

7 giờ 40 phú

D.

7 giờ 35 phút

Câu 6

Dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …, 100 có số lượng số hạng là:

A.

34 số

B.

50 số

C.

33 số

D.

30 số

Câu 7

Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75 kg bột mì đựng trong mấy bao?

A.

54 bao

B.

15 bao

C.

. 84 bao

D.

36 bao

Câu 8

Mỗi bông hoa có giá tiền là 1.500 đồng. Vậy để mua 10 bông hoa, cần trả bao nhiêu tiền?

A.

1.500 đồng

B.

15.000 đồng

C.

4.500 đồng

D.

19.500 đồng

Câu 9

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A.

32 cm

B.

16 cm

C.

18 cm

D.

36 cm

Câu 10

Tuổi mẹ kém tuổi bố 4 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Năm nay mẹ 32 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

A.

8 tuổi

B.

9 tuổi

C.

5 tuổi

D.

10 tuổi

Câu 11

Cho 4 chữ số: 1, 2, 3, 4. Từ 4 chữ số đó viết được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau

A.

15 số

B.

24 số

C.

12 số

D.

10 số

Câu 12

Muốn may 3 bộ quần áo thì cần 12 m vải. Hỏi nếu may 5 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

A.

20m

B.

9m

C.

10m

D.

17m

Câu 13

Cho A = 3275 + 4618 và B = 4215 + 3678. Không làm tính cụ thể, hãy so sánh tổng A với B

A.

A > B

B.

A = B

C.

Không thể so sánh được

D.

A < B

Câu 14

Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì tuổi bố gấp mấy lần tuổi con

A.

9 lần

B.

4 lần

C.

6 lần

D.

3 lần

Câu 15

Một hình chữ nhật có chiều dài là 36cm và chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A.

9 cm2

B.

324 cm

C.

9 cm

D.

324 cm2

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán