Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Trân nhân tông

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2,925 lượt xem Lượt thi 86 lượt thi

Câu 1

Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là ngày thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là

A.

Thứ ba

B.

Thứ sáu

C.

Thứ năm

D.

Thứ tư

Câu 2

Số cần điền vào vị trí của y là:

A.

20000

B.

19500

C.

19950

D.

2000

Câu 3

Biết x > 2007 và y < 2008. Hãy so sánh x và y.

A.

x > y

B.

x = y

C.

y > x

D.

x < y

Câu 4

Tổng các chữ số của số 57906 là:

A.

50

B.

27

C.

5

D.

10

Câu 5

Phép chia: 36 573 : 9 có số dư là:

A.

4

B.

6

C.

5

D.

Câu 6

Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi đỏ?

A.

16 viên

B.

8 viên

C.

15 viên

D.

9 viên

Câu 7

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng:

A.

12

B.

9

C.

8

D.

10

Câu 8

3dm 5cm = … mm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.

305

B.

35

C.

350

D.

3050

Câu 9

Số gồm 5 chục nghìn, 5 trăm và 5 chục viết là:

A.

50550

B.

55550

C.

50505

D.

50050

Câu 10

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông:

A.

4 hình tam giác, 4 hình vuông

B.

6 hình tam giác, 5 hình vuông

C.

4 hình tam giác, 5 hình vuông

D.

6 hình tam giác, 4 hình vuông

Câu 11

Trong một năm những tháng có 30 ngày là:

A.

Tháng: 3, 4, 6, 9, 11

B.

Tháng: 4, 5, 6, 9, 1

C.

Tháng: 4, 6, 9, 11

D.

Tháng: 4, 6, 10, 11

Câu 12

Tôi mua 6 cái bút mỗi cái giá 4 000 đồng và 4 quyển vở mỗi quyển giá 3 000 đồng. Tôi đưa cho người bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Người bán hàng phải trả lại tôi số tiền là:

A.

28 000 đồng

B.

26 000 đồng

C.

24 000 đồng

D.

14 000 đồng

Câu 13

Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng bằng:

A.

3/7

B.

1/7

C.

4/7

D.

2/7

Câu 14

Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng:

A.

7 đoạn thẳng

B.

21 đoạn thẳng

C.

18 đoạn thẳng

D.

14 đoạn thẳng

Câu 15

Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?

A.

51

B.

81

C.

71

D.

61

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán