Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Võ thị sáu

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,164 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:

A.

86 cm

B.

48 cm

C.

28 cm

D.

96 cm

Câu 2

Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

A.

34 học sinh

B.

27 học sinh

C.

24 học sinh

D.

21 học sinh

Câu 3

Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì được hiệu là:

A.

8765

B.

8999

C.

7654

D.

8876

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn