Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 4 Trường Tiểu học Lomonoxop

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,537 lượt xem Lượt thi 32 lượt thi

Câu 1

Giá trị của chữ số 2 trong số 42910486 là:

A.

200000

B.

2000000

C.

20000000

D.

20000

Câu 2

Số hai tám triệu năm trăm linh hai nghìn sáu trăm ba mươi tư có số chữ số khác nhau là:

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 3

Số gồm 5 chục triệu, 1 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 9 chục được viết là:

A.

50108090

B.

50180900

C.

50108090

D.

50180090

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn