Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Chu Văn An

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 7,791 lượt xem Lượt thi 458 lượt thi

Câu 1

Khẳng định nào sau đây là không đúng

A.

Bội chung của các số tự nhiên thì phải chia hết cho các số tự nhiên đó.

B.

Mọi số tự nhiên chỉ có duy nhất một bội chung nhỏ hơn nó.

C.

Hai số nguyên tố thì không thể có bội chung

D.

Mọi số tự nhiên đều có bội chung.

Câu 2

Tập hợp ƯC (4; 12) là

A.

{1; 2; 3; 4}

B.

{1; 2; 4}

C.

{1; 2; 3; 4; 6; 12}

D.

{0; 1; 2; 4}

Câu 3

Tập hợp các ước chung của 2250, 1001, 7429 là:

A.

 Tập rỗng.

B.

Có duy nhất một phần tử.

C.

Có nhiều nhất 6 phần tử.

D.

Không có phần tử nào.

Câu 4

Ước chung của 25 và 40 là:

A.

{1}.

B.

{5}.

C.

{0, 5}.

D.

{1, 5}.

Câu 5

ƯCLN của a và b là:

A.

Số lớn nhất trong hai số a và b.

B.

Là ước của cả a và b.

C.

Bằng b nếu a chia hết cho b.

D.

Bằng a nếu a chia hết cho b.

Câu 6

Ba số 42, 165, 69:

A.

Có 1 ước chung.

B.

Không có ước chung nào.

C.

Có hai ước chung.

D.

Có 4 ước chung.

Câu 7

Ước chung của 12 và 30 là:

A.

Ước của 6. 

B.

Ước của 12. 

C.

Ước của 30.

D.

Tất cả đáp án đều đúng

Câu 8

UCLN (18; 60) là:

A.

6

B.

36 

C.

12

D.

12

Câu 9

Nếu m chia hết cho a và b thì:

A.

m chia hết cho a . b mọi a, b nguyên tố cùng nhau.

B.

m chia hết cho (a + b).

C.

m chia hết cho (a - b).

D.

m chia hết cho a . b với mọi a, b.

Câu 10

BCNN (10; 14; 16) là:

A.

24. 5 . 7

B.

24

C.

2 . 5 . 7

D.

5 . 7

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán