Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Định Hoà

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 899 lượt xem Lượt thi 5 lượt thi

Câu 1

Cho hai số nguyên a = b. Đẳng thức nào sau đây không đúng?

A.

a + c = b + c.

B.

a – b = 0.

C.

a – c = b – c.

D.

a + b = 0.

Câu 2

Kết quả đúng của phép tính 3 + (2 – 3) là:

A.

2.

B.

4.

C.

–2.

D.

–4.

Câu 3

Kết quả đúng của phép tính 3 – (-2 – 3) là:

A.

–2.

B.

2.

C.

8.

D.

4.

Câu 4

Cho tập hợp A = { x  Z /  + 5 = 9}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên âm.

B.

Tập hợp A là con của tập hợp B = { x  Z / - 1 < x < 10}.

C.

Tập hợp A là rỗng.

D.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên dương.

Câu 5

Cho x  Z và 10 -  = 15. Giá trị của x:

A.

không tồn tại.

B.

x = 0.

C.

x = 10.

D.

x = 0 hoặc x = 10.

Câu 6

Khẳng định nào sau đây đúng với x, y, z là các số nguyên?

A.

Nếu x > y thì x + z > y + z.

B.

Nếu  thì x + z < y + z.

C.

Nếu x + z > y + z thì z > 0.

D.

Nếu  thì x > y.

Câu 7

Cho số nguyên x, biểu thức x2 + 3

A.

Có giá trị lớn nhất 0.

B.

Có giá trị lớn nhất là 3.

C.

Có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

Có giá trị nhỏ nhất là 0.

Câu 8

Với các số nguyên, đẳng thức nào sau đây là đúng.

A.

x – y + z = - ( x + y + z).

B.

x + y + z = - x – y – z .

C.

– x + y – z = - ( x – y + z).

D.

x – y – z = y + z – x.

Câu 9

Cho x  Z và 99 + ( - 99 + x) = - (34 + 66). Khẳng định đúng là:

A.

x không phải là một số nguyên tố.

B.

x là một số nguyên dương.

C.

x = 100.

D.

x là một số chính phương.

Câu 10

Thực hiện phép tính: T = - 123 – { - 123 – [ - 123 – ( - 123)]} được kết quả bằng:

A.

- 246.

B.

0.

C.

123.

D.

– 123.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn