Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Hồng Bàng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,325 lượt xem Lượt thi 22 lượt thi

Câu 1

Hỗn số  được viết dưới dạng phân số:

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Một ô tô đã đi 110 km trong 3 giờ. Trong giờ thứ nhất, xe đi được  quãng đường. Trong giờ thứ hai, xe đi được quãng đường. Giờ thứ 3, xe ô tô đi được:

A.

42km.

B.

40km.

C.

46km.

D.

44km.

Câu 3

Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?

A.

.

B.

 

C.

D.

Câu 4

Biểu thức: M =  có giá trị bằng:

A.

M = 5.

B.

M = 4.

C.

M = 4.

D.

M = 2.

Câu 5

Số tự nhiên có hai chữ số  thỏa mãn  là số:

A.

25.

B.

24.

C.

22.

D.

23.

Câu 6

Biểu thức N =  có giá trị bằng:

A.

N = 4.

B.

 N = 2.

C.

N = 3.

D.

N = 5.

Câu 7

Nếu thêm vào một số  của nó rồi trừ đi  tổng vừa nhận được thì ta được 10. Số cần tìm là:

A.

11.

B.

8.

C.

9.

D.

10.

Câu 8

Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là:

A.

35 và 50.

B.

30 và 56.

C.

30 và 50.

D.

35 và 56.

Câu 9

Hai người đi mua gạo. Người thứ nhất mua gạo nếp, người thứ hai mua gạo tẻ. Giá gạo tẻ rẻ hơn gạo nếp là 20%. Biết khối lượng gạo tẻ mà người thứ hai mua nhiều hơn khối lượng gạo nếp mà người thứ nhất mua là 20%. Người trả tiền ít hơn là:

A.

5%.

B.

3%.

C.

6%.

D.

4%.

Câu 10

Một bể nước chứa đên  dung tích bể, cần cho chảy tiếp vào bể 600 lít nữa thì đầy bể. Khi ấy, dung tích của vể là bao nhiêu lít?

A.

1500 lít.

B.

1800 lít.

C.

1200 lít.

D.

1000 lít.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán