Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Kiến An

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,102 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Một người đi quãng đường AB trong 4 giờ. Giờ đầu đi được  quãng đường AB. Giờ thứ hai đi kém giờ đầu  quãng đường AB. Giờ thứ ba đi kém giờ thứ hai  quãng đường AB. Giờ thứ tư người đó đi được là:

A.

 quãng đường AB.

B.

 quãng đường AB.

C.

 quãng đường AB.

D.

 quãng đường AB.

Câu 2

Một người đi xe đạp từ A và B hết 5 giờ. Người thứ hai đi xe máy từ B về A hết 2h. Người đi xe máy khởi hành sau người đi xe đạp 2 giờ. Vậy khi hai người đi xe máy được 1 giờ thì?

A.

Sau giờ nữa hai người gặp nhau.

B.

Hai người chưa gặp nhau.

C.

Hai người đã gặp nhau.

D.

Sau  giờ nữa hai người gặp nhau.

Câu 3

Cho biểu thức . Khi đó:

A.

S = 1.

B.

S < 1.

C.

S = .

D.

S > 1.

Câu 4

Để cộng hai phân số với nhau ta làm như sau:

A.

Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

B.

Đưa hai phân số về dạng cùng mẫu rồi cộng tử với tử với tử, mẫu với mẫu.

C.

Đưa hai phân số về dạng cùng mẫu rồi cộng tử và giữ nguyên mẫu

D.

Cộng tử với tử, nhân mẫu với mẫu

Câu 5

Với q là một số nguyên, . Khi đó:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 6

Với a, b, q là một số nguyên, . Khi đó:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 7

Phép tính  có kết quả bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 8

Cho m, n là các số nguyên thỏa mãn: . Khi đó có bao nhiêu cặp số (m, n) thỏa mãn?

A.

7.

B.

4.

C.

6.

D.

5.

Câu 9

Tổng  có giá trị bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 10

Tổng  có giá trị bằng:

A.

 .

B.

.

C.

.

D.

.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán