Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Cừ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 4,502 lượt xem Lượt thi 151 lượt thi

Câu 1

Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

A.

9 và 12.

B.

2 và 6.

C.

4 và 5.

D.

2 và 8.

Câu 2

Thay chữ a bằng chữ số nào thì  là số nguyên tố:

A.

B.

3

C.

D.

8

Câu 3

Khẳng định nào sau đây là sai:

A.

Có những số tự nhiên chỉ có hai ước là chính nó và 1.

B.

Số 1 là ước của mọi số tự nhiên.

C.

Số 0 là bội của mọi số tự nhiên.

D.

Mọi số chính phương đều chỉ có hai ước.

Câu 4

Khẳng định nào sau đây là sai: Hai số tự nhiên có tổng và tích đều là số nguyên tố thì:

A.

Có một số trong hai số đó là số nguyên tố.

B.

Hai số tự nhiên đó không vượt quá 100.

C.

Hai số tự nhiên đó là hai số tự nhiên liên tiếp.

D.

Hai số tự nhiên đó cũng là hai số nguyên tố.

Câu 5

Số tự nhiên a được phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng a = b.c2.d3 với b, c, d là các số nguyên tố và b < c < d. Bội số nhỏ nhất của a và khác a là:

A.

b2.c2.d3.

B.

b.c.d.

C.

b3.c3.d3.

D.

b.c2.d4.

Câu 6

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A.

Hợp số nhỏ nhất là 6.

B.

Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9.

C.

Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100.

D.

Mọi số nguyên tố đều là số lẻ vì mọi số chẵn đều chia hết cho 1, 2 và chính nó.

Câu 7

Tập hợp nào chỉ gồm số nguyên tố:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Cho x  B (15) và . Giá trị của x là:

A.

x = 30.

B.

x = 25.

C.

x = 45.

D.

x = 15.

Câu 9

Cách phân tích 20 thành các thừa số nguyên tố là:

A.

20 = 2 . 10

B.

20 = 40 : 2

C.

20 = 22 . 5

D.

20 = 4 . 5

Câu 10

Số nào là số nguyên tố trong các số sau ?

A.

77.

B.

39.

C.

83.

D.

87.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán