Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Bình

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 843 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

Cho biểu thức A = . Để A là phân số, điều kiện của n là:

A.

n > 3.

B.

n bất kỳ.

C.

n < 3.

D.

\(\neq \) 3.

Câu 2

Phân số không bằng phân số \(3\over5\) là:

A.

\(6\over15 \)

B.

\(12\over20\)

C.

\(6\over10\)

D.

\(18\over30\)

Câu 3

Phân số không bằng phân số \(-{2\over9}\) là:

A.

\(-{4\over19}\)

B.

\(-{10\over45}\)

C.

\(-{2\over9}\)

D.

\(-{6\over27}\)

Câu 4

Cho p =\(n+4\over2n-1\) ,n \(\in \) N

A.

Với n = 1 thì p nguyên tố.

B.

Với n = 1, n = 5 thì p nguyên tố.

C.

Với n = 2; n = 5 thì p nguyên tố.

D.

Với n = 1, n = 2 thì p nguyên tố.

Câu 5

Cặp số (2,9) cho ta phân số \(2\over9\); các cặp số nào sau đâu không cho ta phân số:

A.

(-5;0)

B.

(1,5;3)

C.

(-2;7)

D.

(4;-15)

Câu 6

Một giờ, kim giờ quay được:

A.

\(1\over6\) vòng.

B.

2 vòng.

C.

1 vòng.

D.

\(1\over12\) vòng.

Câu 7

Phân số bằng với phân số \(-{3\over4}\) là:

A.

\(3\over4\)

B.

\({-3\over-4}\)

C.

\(3\over-4\)

D.

\(75\over100\)

Câu 8

Cặp phân số nào sau đây là bằng nhau:

A.

\(1\over2\) và \(-2\over4\).

B.

\(-2\over7\) và \(6\over-21\).

C.

\(-4\over5\) và \(-7\over9\)

D.

\(8\over12\) và \(-8\over12\)

Câu 9

Cho biểu thức A = .Các giá trị của n để A là số nguyên là:

A.

{ - 4; 2; 4; 10}.

B.

{ - 1; 1; - 3; 3}.

C.

{ - 4; 2; 4; 7}.

D.

{- 1; 1; 7; - 7}.

Câu 10

Giả sử a và b là hai số nguyên, b \(\neq\) 0. Biết rằng chỉ có một trong bốn đẳng thức sau là đúng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn