Đề kiểm tra 15 phút phép cộng trừ trong số nguyên Môn Toán THCS Quang Trung

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,291 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Thực hiện phép tính S = 1 -2 + 3 – 4 + ... + 99 – 100 được kết quả:

A.

 S = - 50

B.

S = - 100

C.

S = 5050

D.

S = 50

Câu 2

Cho a là số nguyên dương, b là số nguyên âm thỏa mãn a + b là số nguyên âm.

A.

a < b

B.

|a| < |b|

C.

|a| > |b|

D.

|a| = |b|

Câu 3

Cho hai số nguyên a, b thỏa mãn a + b = |a| + |b| thì:

A.

 a  0 và b  0.

B.

a > 0 và b > 0

C.

a < 0 và b < 0

D.

 a  0 và b  0

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn