Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút tập hợp toán lớp 10 trường Thpt Phạm Hồng Thái

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho tập A = { x ∈ R : x2 + 3x - 5 = 0 }

Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập A

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Cho tập A = { x ∈ N| 10 < x < 50 } ;  B = { x ∈ A| x  }

A.

10

B.

9

C.

8

D.

7

Câu 3

Trong các tập sau, tập nào trống?

A.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

B.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

C.

A = {x ∈ Q | x2 > 2}

D.

A = {x ∈ Q | x2 = 2}

Câu 4

Cho B = {x ∈ N | x < 20 & x   3}

Lựa chọn phương án đúng.

A.

B = { 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

B.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

C.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15 }

D.

B = { 0; 6; 9; 12; 15; 18 }

Câu 5

Cho tập A có 4 phần tử. Tập A có bao nhiêu tập con?

A.

16

B.

20

C.

18

D.

12

Câu 6

Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
Lựa chọn phương án đúng

A.

A có 2 phần tử.

B.

A có 3 phần tử.

C.

A = ø

D.

A có 1 phần tử.

Câu 7

Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

 ⊂ B

B.

 = B

C.

B  ⊂ A

D.

B  ⊂  C

Câu 8

Tập A là con của tập B nếu:

A.

∀x ∈ A  ⇒ x ∉ B

B.

∃x ∈ A : x ∈ B

C.

∃x ∈ B ⇒ x ∈ A

D.

∃x ∈ A ⇒ x ∈ B

Câu 9

Lựa chọn phương án đúng. Ở đây N là tập các số nguyên, Q là tập các số hữu tỉ, R là tập các số thực.

A.

⊂ N

B.

R ⊂ Q

C.

Q ⊂ N

D.

N ⊂ Q

Câu 10

Cho A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi. Lựa chọn phương án đúng.

A.

⊂ A

B.

⊂ B

C.

A = B

D.

A B

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán