Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút tính chất hóa học của muối lớp 9 THCS Chánh Nghĩa

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Có những chất sau: Al(NO3)3; CuO; MgCO3; K2O. Chất có thể tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong là:

A.

MgCO3

B.

Al(NO3)3

C.

CuO

D.

K2O

Câu 2

Cho 50 g dung dịch NaOH 20% vào 416 g dung dịch CuSO4 5%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa tạo thành là:

A.

12 g.

B.

15 g.

C.

12,74 g.

D.

13 g.

Câu 3

Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

A.

Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

B.

Cho Zn vào dung dịch AgNO3.

C.

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

D.

Cho Al vào dung dịch HCl.

Câu 4

Cho 2,84 g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A.

3,5 g

B.

3,17 g

C.

3,6 g

D.

3 g

Câu 5

Cho dung dịch AgNO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm Na2CO3 và NaCl. Các chất thu được sau phản ứng là các chất trong dãy nào sau đây:

A.

AgCl, Ag2CO3, NaNO3

B.

Ag2CO3; AgNO3; Na2CO3

C.

Ag2CO3, AgCl

D.

AgCl; AgNO3; Na2CO3

Câu 6

Cô cạn 150 ml dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,2 g/ml được 56,25 g CuSO4.5H2O. Nồng độ % của dung dịch CuSO4 là:

A.

31,25%

B.

37,5%

C.

24%

D.

20%

Câu 7

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong cặp chất nào sau đây:

A.

Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2.

B.

Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.

C.

Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3

D.

Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl.

Câu 8

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là: HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ?

A.

Dùng muối bari

B.

Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3.

C.

Dùng quỳ tím và muối bari (hoặc Ba(OH)2)

D.

Dùng dung dịch Ba(OH)2

Câu 9

Hòa tan 5 g NaCl vào 120 g nước được dung dịch X. Dung dịch X có nồng độ phần trăm là:

A.

4,2%

B.

4%

C.

5,2%

D.

0,4%

Câu 10

Để có dung dịch NaCl 16% cần phải lấy bao nhiêu gam nước để hòa tan 20 g NaCl?

A.

105 g

B.

125 g

C.

107 g

D.

107 g

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán