Đề kiểm tra 15 phút ứng dụng của nam châm môn Lý lớp 9 THCS Trưng Nhih

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,093 lượt xem Lượt thi 6 lượt thi

Câu 1

Xét các bộ phận chính của một loa điện
(1). nam châm.
(2). ống dây.
(3). màng loa.
Các bộ phận trực tiếp gây ra âm là :

A.

(3).

B.

(2).

C.

(1).

D.

(2) + (3).

Câu 2

Cho sơ đồ mạch điện dùng rơle điện từ như hình vẽ để điều khiển sự đóng mở của một đèn điện.bKhóa điện để đóng, mở mạch nam châm được mắc vào vị trí nào ? (1, 2 hay 3).

A.

(2) hoặc (3).

B.

(1).

C.

(3)

D.

(2).

Câu 3

Cho sơ đồ mạch điện dùng rơle điện từ như hình vẽ để điều khiển sự đóng mở của một đèn điện. Nguồn điện để tạo ra nam châm điện được mắc vào vị trí nào? (1, 2 hay 3).


 

A.

(1)

B.

(3).

C.

(2),

D.

(2) hoặc (3).

Câu 4

Cho sơ đồ mạch điện dùng rơle điện từ như hình vẽ để điều khiển sự đóng mở của một đèn điện. aNam châm điện có lõi sất non phải được mắc vào vị trí nào ? (1, 2 hay 3).

A.

(2)

B.

(1).

C.

Bất kì vị trí nào trong số (1), (2), (3).

D.

(3)

Câu 5

Cần cẩu điện là một ứng dụng quan trọng của nam châm điện. Trong kĩ thuật, muốn có những lực từ rất lớn thì nam châm điện phải có :

A.

Tất cả đều sai.

B.

Dòng điện rất lớn, nhiều vòng, lõi bằng thép.

C.

Dòng điện rất lớn, ít vòng, lõi bằng thép.

D.

Dòng điện đủ lớn, nhiều vòng, lõi bằng sắt non.

Câu 6

Các vật dụng nào sau đây hoạt động dựa vào ứng dụng của nam châm ?

A.

Cần cẩu điện, bếp điện, loa điện.

B.

Tất cả các vật dụng trên.

C.

Chuông điện, bàn là điện, đèn điện dây tóc.

D.

Ống nghe máy điện thoại, rơle điện từ, chuông điện.

Câu 7

Những dụng cụ nào dưới đây không ứng dụng tác dụng từ của dòng điện ?

A.

Ống nghe máy điện thoại.

B.

Bóng đèn điện.

C.

Chuông điện.

D.

Loa điện.

Câu 8

Trong các vật dụng sau đây : bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu ?

A.

Chuông điện.

B.

Rơle điện từ.

C.

La bàn

D.

Bàn là điện.

Câu 9

Trong bệnh viện, làm thế nào mà các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân ? Hãy tìm hiểu và chọn cách làm đúng trong các cách làm sau :

A.

Dùng nam châm.

B.

Dùng một viên pin còn tốt.

C.

Dùng panh.

D.

Dùng kìm.

Câu 10

Xét các bộ phận chính của một loa điện
(1). nam châm.
(2). ống dây.
(3). màng loa.
Bộ phận nằm yên của loa điện là : 

A.

(2).

B.

(3).

C.

Không có.

D.

(1).

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán