Đề kiểm tra 15 phút vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn lớp 9 THCS Lương Yên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,488 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Cho (O; 3 cm) và (O’; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ 2 bán kính OB; O’C song song với nhau thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ OO’. Gọi I là giao điểm của BC và OO’. Tính OI

A.

7 cm

B.

5 cm

C.

8 cm

D.

6 cm

Câu 2

Cho hình vuông ABCD. Vẽ (D; DC) và (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại 1 điểm thứ 2 là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chọn đáp án sai

A.

M là trung điểm của AB

B.

N là trung điểm của AD. 

C.

BM = BC 

D.

OI // BE 

Câu 3

Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d. Khi đó, số điểm chung tối đa của chúng là:

A.

3 điểm 

B.

2 điểm

C.

4 điểm

D.

1 điểm

Câu 4

Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = 1,6R. Vẽ một tiếp tuyến song song với AB, cắt các tia OA; OB theo thứ tự tại M và N. Khi đó, diện tích tam giác OMN bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Xét (O; R) và đường thẳng a, d là khoảng cách từ O đến a. Nếu a tiếp xúc với (O; R); a = 4 cm thì R bằng:

A.

4 cm 

B.

5 cm

C.

3 cm

D.

6 cm

Câu 6

Cho đường tròn (O; 2cm) và một điểm A chạy trên đường tròn đó. Từ A vẽ tiếp tuyến xy. Trên xy lấy một điểm M sao cho AM =   (cm). Khi đó điểm M di động trên:

A.

Đường tròn (O; 5cm) 

B.

Đường tròn (O; 3cm) 

C.

Đường tròn (O; 2cm)

D.

Đường tròn (O; 4cm)

Câu 7

Coi d là khoảng cách từ O đến đường thẳng a, khẳng định sai là: 

A.

Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) cắt nhauthì  d  R

B.

 Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) tiếp xúc nhauthì d = R 

C.

Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) không giao nhauthì d > R

D.

Câu 8

Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 900); AB = 4cm; BC = 13 cm; CD = 9cm. Tính độ dài AD

A.

12 cm

B.

10 cm

C.

103cm

D.

11 cm

Câu 9

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a

A.

Không cắt đường  tròn (O).

B.

Cắt đường tròn (O). 

C.

Tiếp xúc với đường tròn (O). 

D.

Không tiếp xúc với đường tròn

Câu 10

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau và cách nhau một khoảng là 5 cm. Lấy O thuộc b, vẽ đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Khi đó:

A.

Đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn

B.

Đường thẳng a không cắt đường tròn

C.

Đường thẳng a và đường tròn cắt nhau

D.

Đường thẳng a và đường tròn không có điểm chung

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán