Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Hà Bắc

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,772 lượt xem Lượt thi 690 lượt thi

Câu 1

Mục đích chung nhất của "Chiến tranh lạnh"do Mĩ phát động là gì?

A.

Bắt các nước đồng minh lệ thuộc vào Mĩ

B.

Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN.

C.

Phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.

D.

Bắt các nước đồng minh lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 2

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

A.

Nửa đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

B.

Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

C.

Nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.

D.

Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 3

Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn tiến của Chiến tranh lạnh?

A.

Xung đột ở Trung Cận Đông.

B.

Xung đột trực tiếp giữa hai siêu cường.

C.

Các cuộc chiến tranh cục bộ ở Đông Nam Á.

D.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Câu 4

Xung đột Đông - Tây trong những năm sau chiến tranh có nguồn gốc từ sự đối lập trên lĩnh vực gì?

A.

Màu da và chủng tộc.

B.

Lịch sử và truyền thống văn hóa.

C.

Kinh tế và văn hóa.

D.

Mục tiêu và chiến lược phát triển.

Câu 5

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 4 - 5 - 1949.

B.

Ngày 4 - 4 - 1948.

C.

Ngày 4 - 4 - 1949.

D.

Ngày 4 - 5 - 1948.

Câu 6

Kế hoạch Mác-san còn có tên gọi khác là gì?

A.

Kế hoạch viện trợ không hoàn lại.

B.

Kế hoạch phục hưng Tây Âu.

C.

Kế hoạch viện trợ có mục đích.

D.

Kế hoạch phục hưng châu Âu.

Câu 7

Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?

A.

Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945.

B.

Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.

C.

Tất cả đều sai.

D.

Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.

Câu 8

Tại sao cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) lại trở thành bộ phận cho xung đột hai phe trong thời kì Chiến tranh lạnh?

A.

Vì có sự tham gia và chi phối của Liên Xô cho cuộc chiến đấu của nhân dân Đông Dương chống lại Mĩ.

B.

Vì có sự tham gia và chi phối của Mĩ và Liên xô, Trung Quốc đối với hai bên tham chiến là Pháp và các nước Đông Dương.

C.

Vì nó nằm trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh.

D.

Vì nó nằm trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh.

Câu 9

Khối quân sự nào được thành lập ở Tây Âu thời kì chiến tranh lạnh?

A.

SEATO.

B.

CENTO.

C.

NATO.

D.

ANZUS.

Câu 10

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ của mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

A.

Sự ra đời của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh lạnh" (3/1947).

B.

Sự hình thành hệ thống XHCN sau chiến tranh thế giới thứ hai.

C.

Sự ra đời của khối NATO (9/1949).

D.

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).

Câu 11

Chiến tranh lạnh chấm dứt đưa đến hệ quả nào?

A.

Sự giải thể của NATO, Vácsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác trên toàn cầu.

B.

 Vị thế của Mĩ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng, Mĩ không còn là một cường quốc trên thế giới.

C.

Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã.

D.

Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 12

Kế hoạch Mác san được ra đời vào thời gian nào?

A.

Tháng 7 - 1946.

B.

Tháng 7 - 1947.

C.

Tháng 6 - 1947.

D.

Tháng 6 - 1946.

Câu 13

5 quốc gia thường trực trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là

A.

Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

B.

Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Pháp.

C.

Mĩ, Anh, Trung Quốc, Phần Lan, Thụy Sĩ.

D.

Liên Xô, Mĩ, Anh, Nhật Bản và Đức.

Câu 14

Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

A.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin.

B.

Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D.

Tất cả đều đúng.

Câu 15

Các nước Tây Âu những năm sau chiến tranh có cơ hội khôi phục và phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?

A.

Chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc.

B.

Các khoản bồi thường của các nước phát xít chiến bại.

C.

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

D.

Quay trở lại bóc lột các nước thuộc địa cũ.

Câu 16

Sự kiện nào sau đây đã chi phối mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

A.

Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

B.

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

C.

Sự ra đời và hoạt động của Liên Hợp Quốc.

D.

Chiến tranh lạnh.

Câu 17

Định ước Henxinki được kí kết trong thời gian nào?

A.

Năm 1972.

B.

Năm 1976.

C.

Năm 1975.

D.

Năm 1989.

Câu 18

Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới vào thời gian nào?

A.

Năm 1947.

B.

Năm 1948.

C.

Năm 1945.

D.

Năm 1949.

Câu 19

Mốc thời gian nào đánh dấu sự hình thành cục diện hai hệ thống xã hội đối lập ở châu Âu?

A.

Năm 1947.

B.

Năm 1949.

C.

Năm 1945.

D.

Năm 1950

Câu 20

Ranh giới chia đôi hai miền Triều Tiên là vĩ tuyến bao nhiêu?

A.

Vĩ tuyến 38.

B.

Vĩ tuyến 28.

C.

 Vĩ tuyến 16.

D.

Vĩ tuyến 18.

Câu 21

Tại sao chính phủ Mĩ lại ban hành kế hoạch Mác-san?

A.

Vì các nước Tây Âu vốn là đồng minh với Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

Mĩ là một nước trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

C.

Để lợi dụng các nước đồng minh trong cuộc chiến chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Các nước Tây Âu đã cầu cứu sự viện trợ của chính phủ Mĩ.

Câu 22

Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

A.

Tháng 9 - 1948.

B.

Tháng 8 - 1948.

C.

Tháng 10 - 1949.

D.

Tháng 9 - 1949.

Câu 23

Cục diện hai hệ thống xã hội đối lập diễn ra ở những vùng nào ở châu Âu

A.

Tây Âu và Đông Âu.

B.

Tây Âu và Nam Âu.

C.

Đông Âu và Bắc Âu.

D.

Tây Âu và Bắc Âu.

Câu 24

Địa điểm Ianta thuộc lãnh thổ quốc gia nào?

A.

Mĩ.

B.

Liên Xô.

C.

Pháp.

D.

Anh.

Câu 25

Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" vào năm nào?

A.

Năm 1989.

B.

Năm 1988.

C.

Năm 1991.

D.

Năm 1990.

Câu 26

Sự kiện 11 - 9 - 2001, đã đặt nước Mĩ trong tình trạng phải đối đầu với nguy cơ gì?

A.

Sự khủng hoảng nội các.

B.

Sự bất cập trong hoạt động quốc phòng và anh ninh.

C.

Sự suy giảm về kinh tế.

D.

Chủ nghĩa khủng bố.

Câu 27

Mĩ có thái độ như thế nào khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết?

A.

Chỉ đồng ý điều khoản "Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân 3 nước Đông Dương".

B.

Tuyên bố không chịu sự ràng buộc của Hiệp định.

C.

Đồng ý với các phương án mà Hội nghị đã đưa ra.

D.

Đồng ý với phương án chia đôi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 2 năm.

Câu 28

Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A.

1947 - 1989.

B.

1945 - 1989.

C.

1945 - 1991.

D.

1947 - 1973.

Câu 29

Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tên gọi là:

A.

Trật tự Vécxai-Oasinhton.

B.

Trật tự một cực do Mỹ đứng đầu.

C.

Trật tự hai cực Ianta

D.

Trật tự đa cực.

Câu 30

Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-lia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Anh.

B.

Pháp.

C.

Liên Xô.

D.

Mĩ.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn