Đề kiểm tra 45 phút trường THPT Nam Lý giai đoạn 1954 -1975

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 19/08/2017
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,761 lượt xem Lượt thi 274 lượt thi

Câu 1

Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam?

A.

Ai-xen-hao.            

B.

Ken-nơ-đi.  

C.

Giôn-xơn.             

D.

Ru-dơ-ven.

Câu 2

“Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiên lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

A.

“Phản ứng linh hoạt”.         

B.

“Ngăn đe thực tế”.

C.

“Bên miệng hố chiến tranh”. 

D.

“Chính sách thực lực”.

Câu 3

Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?

A.

Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.

B.

“Dùng người Việt đánh người Việt”.

C.

Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.

D.

Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn