Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 28/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 529 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến tính quán tính của vật ?

A.

 khi áo có bụi ta giũ mạnh, áo sẽ sạch bụi.

B.

bút máy tắc mực, ta vẩy cho mực ra

C.

khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc

D.

khi đang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước.

Câu 2

Hệ quy chiếu bao gồm:

A.

vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.

B.

hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ.

C.

vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

D.

vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 3

Một vật chuyển động thẳng đều với đồ thị chuyển động như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là:

A.

 x = 200 + 50t (km)

B.

x = 200 – 50t (km)

C.

x = 100 + 50t (km)

D.

x = 50t (km)

Câu 4

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?

A.

25 N.    

B.

15 N.

C.

2 N.

D.

1 N

Câu 5

Có hai lò xo, một lò xo dãn 4 cm khi treo vật khối lượng m1 = 2 kg, lò xo kia dãn 1 cm khi treo vật có khối lượng m2 = 1 kg. Tìm tỉ số k1/k2.

A.

1

B.

1/2

C.

3/2

D.

2

Câu 6

Hãy tìm phát biểu sai.

A.

Quỹ đạo của một vật là tương đối đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau.

B.

Vận tốc của vật là tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.

C.

Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối

D.

Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Câu 7

Một vật A được thả rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối cùng là:

A.

40 m

B.

35 m.   

C.

30 m.  

D.

25 m.

Câu 8

Định luật I Niutơn cho biết:

A.

dưới tác dụng của lực, các vật chuyển động như thế nào.

B.

mối liên hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của vật.

C.

nguyên nhân của chuyển động.

D.

nguyên nhân của trạng thái cân bằng của các vật.

Câu 9

Câu nào đúng?

A.

Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo.

B.

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C.

Với v và ω cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

D.

Cả ba đại lượng trên không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

Câu 10

Một thanh AB có trọng lượng 150N có trọng tâm G chia đoạn AB theo tỉ lệ BG = 2 AG. Thanh AB được treo lên trần bằng dây nhẹ, không giãn (Hình vẽ bên). Cho góc α = 30º. Tính lực căng dây T?

A.

75N.      

B.

 100N

C.

150N

D.

50N.

Câu 11

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54km/h thì hãm phanh. Sau đó chạy thêm được 25m thì dừng hẳn. Độ lớn gia tốc của đoàn tàu là:

A.

 - 4,5 m/s2

B.

4,5 m/s2.

C.

-9 m/s2.

D.

-58,32 m/s2.

Câu 12

Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim là?

A.

\({V_p \over V_g } = 12\)

B.

\({V_p \over V_g } = 16\)

C.

\({V_p \over V_g } = {1 \over 9 }\)

D.

\({V_p \over V_g } = { 1 \over 26}\)

Câu 13

Hai vật ở cùng độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu v0, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng ?

A.

Vật I chạm đất trước vật II.

B.

Vật I chạm đất sau vật II.

C.

Vật I chạm đất cùng vật II.

D.

Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của một vật.

Câu 14

Ở trường hợp nào sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục?

A.

Lực có giá cắt trục quay.

B.

Lực có giá song song với trục quay.

C.

Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

D.

Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

Câu 15

Trái đất quay quanh trục Bắc – Nam với chuyển động đều mỗi vòng 24 giờ. Bán kính Trái đất là 6400 km. Tại một điểm trên mặt đất có vĩ độ β = 30º có tốc độ dài bằng?

A.

604 m/s.

B.

370 m/s.

C.

580 m/s.

D.

403 m/s.

Câu 16

Đặt một cốc đầy nước lên trên tờ giấy học trò. Tác dụng rất nhanh một lực F theo phương nằm ngang của tờ giấy thì hiện tượng gì sẽ xảy ra với tờ giấy và cốc nước?

A.

Tờ giấy rời khỏi cốc nước mà nước vẫn không đổ.

B.

Tờ giấy chuyển động về một hướng, cốc nước chuyển động theo hướng ngược lại.

C.

Tờ giấy chuyển động và cốc nước chuyển động theo.

D.

Tờ giấy bị đứt ở chỗ đặt cốc nước.

Câu 17

Một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc 60º. Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô.

A.

 57,73 km/h

B.

50 km/h.

C.

45,45 km/h

D.

60 km/h.

Câu 18

Một vệ tinh có khối lượng m = 60 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kính R = 6400 km. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính tốc độ dài của vệ tinh.

A.

6,4 km/s. 

B.

11,2 km/s.

C.

4,9 km/s.

D.

5,6 km/s.

Câu 19

Một ôtô khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một cầu vượt với tốc độ không đổi 54 km/h. Cầu vượt có dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực của ôtô của ô tô lên cầu tại điểm cao nhất của quả cầu. Lấy g = 9,8 m/s2.

A.

15050 N.

B.

18875 N.

C.

22020 N.

D.

17590 N.

Câu 20

Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang (hình vẽ). Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μn. Khi được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt xuống hay không là do những yếu tố nào sau đây quyết định.

A.

m và μn.   

B.

α và μn.

C.

α và m.

D.

α, m, μn.

Câu 21

Đồ thị nào sau đây là đúng khi diễn tả sự phị thuộc của gia tốc hướng tâm vào vận tốc khi xe đi qua quãng đường cong có dạng cung tròn là đúng nhất?

A.

B.

C.

D.

Câu 22

Một vật được thả rơi tự do ở nơi có gia tốc trọng trường m/s2. Thời gian từ lúc thả đến khi chạm đất là 8s. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là.

A.

0,253s

B.

0,187s.

C.

 0,126s

D.

0,250s.

Câu 23

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào ?

A.

Không đẩy gì cả

B.

Đẩy lên

C.

Đẩy xuống  

D.

Đẩy sang bên.

Câu 24

 Chọn câu trả lời sai ? Lực ma sát nghỉ:

A.

Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật để giữ cho vật đứng yên khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

B.

Có hướng ngược lại với hướng của lực tác dụng, có độ lớn bằng với độ lớn của lực tác dụng.

C.

Có độ lớn cực đại, nhỏ hơn độ lớn của lực ma sát trượt.

D.

Đóng vai trò là lực phát động giúp các vật chuyển động

Câu 25

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?

Chuyển động cơ là:

A.

Sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.

B.

Sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.

C.

Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

D.

Sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 26

Một xe taxi chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 45 km/h. Bến xe nằm ở đầu đường thẳng và taxi xuất phát từ một điểm cách bến xe 5 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm taxi xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của taxi làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe trên đoạn đường thẳng này là?

A.

x = 5 + 45t.

B.

x = 45 – 5t.

C.

x = 5 – 45t

D.

x = 45t.

Câu 27

Biểu thức hợp lực của hai lực song song cùng chiều là:

A.

B.

C.

D.

Câu 28

Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu

A.

Vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến, vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền

B.

Vật lập tức trở về vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng phiếm định

C.

Vật càng dời xa hơn vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền

D.

ật thiết lập một vị trí cân bằng mới, thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng bền

Câu 29

Một thước dẹt quay quanh một trục đi qua nó, ở ba vị trí khác nhau như hình vẽ. Trong ba trường hợp, trường hợp nào là cân bằng phiếm định ?

A.

Hình c

B.

Hình a

C.

Không có trường hợp nào

D.

Hình b

Câu 30

Có 3 viên gạch giống nhau, mỗi viên có chiều dài L. Ba viên gạch này được xếp chồng lên nhau sao cho viên gạch trên đua ra một phần so với viên gạch dưới. Chiều dài lớn nhất của chồng gạch mà không bị đổ là:

A.

5L/4  

B.

7L/4  

C.

2L 

D.

 1,5L

Câu 31

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm và có độ cứng 75 N/m. Lò xo vượt quá giới hạn đàn hồi của nó khi bị kéo dãn vượt quá chiều dài 30 cm. Tính lực đàn hồi cực đại của lò xo.

A.

10 N.

B.

12,5 N.    

C.

15 N.

D.

7,5 N.

Câu 32

Định luật II Niutơn cho biết

A.

lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.

B.

mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật.

C.

mối liên hệ giữa lực tác dụng, khối lượng riêng và gia tốc của vật.

D.

 lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.

Câu 33

Chia một vật khối lượng M thành 2 phần m1 và m2 rồi đặt chúng ở một khoảng cách xác định thì lực hấp dẫn giữa m1 và m2 lớn nhất khi

A.

m1 = 0,9M; m2 = 0,1M.

B.

m1 = 0,8M; m2 = 0,2M.

C.

m1 = 0,6M; m2 = 0,4M.

D.

m1 = m2 = 0,5M.

Câu 34

Cho vật được đỡ bởi hai thanh như hình vẽ. Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lực do thanh (1) tác dụng lên vật là 50 N. Khối lượng vật là

A.

2,5 kg.

B.

5 kg.

C.

7,5 kg.

D.

10 kg.

Câu 35

Một viên đạn pháo nổ ở độ cao 100m thành 2 mảnh : mảnh A có vận tốc v1 = 60 m/s hướng thẳng đứng lên trên và mảnh B có vận tốc v2 = 40m/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Khoảng cách giữa 2 mảnh đó sau 0,5 s kể từ lúc đạn nổ là:

A.

65 m.

B.

50 m.   

C.

21 m.

D.

18 m.

Câu 36

Tính momen của lực F→ đối với trục quay O, cho biết F = 100 N, OA = 100 cm. Bỏ qua trọng lượng của thanh.

A.

50 N.m   

B.

50√3 N.m

C.

 100 N.m 

D.

10√3 N.m

Câu 37

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm hợp lực của hai lực song song, cùng chiều?

A.

Độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

B.

Cùng chiều với hai lực thành phần.

C.

Phương song song với hai lực thành phần.

D.

Cả ba đặc điểm trên.

Câu 38

Một bàn nằm ngang quay tròn đều với chu kì T = 2 s. Trên bàn đặt một vật cách trục quay R = 25 cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật không trượt trên mặt bàn. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10.

A.

0,35.     

B.

0,05

C.

0,12

D.

0,25.

Câu 39

Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Tổng quãng đường vật đã đi bằng?

A.

240 m.

B.

140 m.

C.

120 m.

D.

320 m.

Câu 40

Gia tốc rơi tự do ở bề Mặt Trăng là g0 và bán kính Mặt Trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc tự do tại đó bằng

A.

g0/3.  

B.

 g0/9.    

C.

g0/12

D.

g0/2.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán