Đề kiểm tra môn Đại số lớp 8 Những hằng đẳng thức đáng nhớ Trường THCS Trần Quý Cáp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 4,459 lượt xem Lượt thi 363 lượt thi

Câu 1

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)(x - 2)(1+ x + x2)(4 + 2x + x2) với x = 1 là:

A.

-1

B.

1

C.

0

D.

-2

Câu 2

Chọn câu đúng:

A.

(x - 1)3 – (x + 1)3 = 6(x + 1)(x - 1)

B.

-8x3 +12x2y - 6xy2 + y2 = (2x - y)3

C.

-27y3 - 9y2 – y - 1/27 = (-3y + 1/3)3

D.

(x + y)3 – 3xy(x + y) = x3 – y3

Câu 3

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = x2 + 6x là:

A.

0

B.

- 3

C.

- 9

D.

1

Câu 4

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x2 + 4x + 11 là:

A.

-11 khi x = -1/2

B.

9 khi x = -1/2

C.

10 khi x = -1/2

D.

-10 khi x = -1/2

Câu 5

Với x = 6 thì giá trị của biểu thức x3 +12x2 + 48x + 64 là:

A.

1000

B.

100

C.

1100

D.

1010

Câu 6

Trong các biểu thức sau biểu thức nào phụ thuộc vào biến x:

A.

(x - 2)2– (x + 3)(x - 1)

B.

(x + 3)2 – (x - 3)2 - 12x

C.

(x + 1)(x2 + x + 1) - (x3 - 1)

D.

(x -1)3– (x + 1)3 + 6(x - 1)(x + 1)

Câu 7

Để tính nhanh 101.99 ta dùng hằng đẳng thức:

A.

a2 - 2ab + b2

B.

(a - b)(a + b)

C.

a3 + b3

D.

a3 - b3

Câu 8

Giá trị lớn nhất của biểu thức –x2 - 4y2 + 2x - 12y - 10 là:

A.

1

B.

0

C.

10

D.

-10

Câu 9

Tính (5x - y)ta được:

A.

25x2 + 10xy + y2

B.

25x2 - 10xy + y2

C.

25x2 + 10xy + 25y2

D.

Câu 10

Giá trị của biểu thức: A = (x - 1)3 - 4x(x + 1)(x – 1) + 3(x - 1)(x2 + x + 1) với x = - 2 là:

A.

- 32

B.

30

C.

32

D.

- 30

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn