Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 trường Thpt Thuận Thành 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 11,160 lượt xem Lượt thi 985 lượt thi

Câu 1

Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm? 

A.

Nhà Hán 

B.

Nhà Triệ 

C.

Nhà Ngô 

D.

Nhà Tống 

Câu 2

Quốc gia Phù Nam tồn tại trong thời gian nào?

A.

Khoảng từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 

B.

Khoảng từ thế kỉ II đến thế kỉ V 

C.

Khoảng từ thế kỉ I đến thế kỉ V

D.

Khoảng từ thế kỉ II đến thế kỉ IV

Câu 3

Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nào? 

A.

Văn hoá Sa Huỳnh 

B.

Văn hoá Đồng Nai 

C.

Văn hoá Óc-Eo 

D.

Văn hoá Đông Sơn 

Câu 4

Quan hệ sản xuất xã hội của người chăm là mối quan hệ giữa:

A.

Công nhân, nông dân, thợ thủ công

B.

Quý tộc, nô lệ, dân tự do và dân lệ thuộc

C.

Địa chủ, nông dân và nô lệ

D.

Quý tộc, địa chủ, nông dân và nô lệ

Câu 5

Người Chăm và người Phù Nam sùng tín tôn giáo nào nhất? 

A.

Phật giáo 

B.

Bà La Môn 

C.

Ấn Độ giáo 

D.

Hin – đu giáo và Phật giáo 

Câu 6

Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? 

A.

Bắt nguồn từ chữ tượng hình của Trung Quốc 

B.

Bắt nguồn từ chữ tượng ý của người Trung Quốc 

C.

Bắt nguồn từ chữ quốc ngữ của người Việt Nam 

D.

Bắt nguồn từ chữ phạn của người Ấn Độ. 

Câu 7

Khi mới lập quốc, kinh đô nước Cham -pa ban đầu đóng ở đâu? 

A.

Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam)

B.

Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam)

C.

Ở Vi-giay-a (Trà Bàn - Bình Định)

D.

Không phải các nơi trên

Câu 8

Kinh tế chủ yếu của cư dân Cham-pa là gì? 

A.

Du mục 

B.

Nông nghiệp trồng lúa 

C.

Thủ công nghiệp 

D.

Thương nghiệp 

Câu 9

Địa bàn của nứơc Cham-pa thế kỉ VI gồm những vùng nào của Việt Nam ngày nay? 

A.

Phía Bắc đến Quảng Bình, phía Nam đến Phan Rang 

B.

Phía Bắc đến Hoành Sơn, Phía Nam đến Phan Rang 

C.

Phía Bắc đến Quảng Bình, phía Nam đến Phan Thiết

D.

Phía Bắc đến Quảng Nam, phía Nam đến Đồng Nai 

Câu 10

Hiệu quả về mặt xã hội khi phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là :

A.

Sử dụng lao động nữ, có kinh nghiệm, cần cù chịu khó.

B.

Giải quyết việc làm.

C.

Vốn đầu tư không lớn, thu hồi vốn nhanh.

D.

Sử dụng ít điện năng, không gây ô nhiễm môi trường.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán