Đề kiểm tra môn sinh học lớp 10 phần một: giới thiệu chung về thế giới sống.

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 13/09/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 1,917 lượt xem Lượt thi 107 lượt thi

Câu 1

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

A.

Tạo ra một sức hút nước của rể.

B.

Làm giảm nhiệt độ của bề mặt lá.

C.

Làm cho khí khổng mở và khí CO2 sẽ đi từ không khí vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

D.

Làm cho khí khổng mở và khí O2 sẽ thoát ra không khí.

Câu 2

Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là:

A.

chúng có cấu tạo phức tạp.     

B.

chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

C.

ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

D.

cả A, B, C.

Câu 3

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là:

A.

Linnê.

B.

Lơvenhuc.

C.

Hacken.

D.

Uytakơ.

Câu 4

Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm:

A.

khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

B.

loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

C.

cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.

D.

trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.

Câu 5

Giới nguyên sinh bao gồm:

A.

vi sinh vật, động vật nguyên sinh.

B.

vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh.

C.

tảo, nấm, động vật nguyên sinh.

D.

tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.

Câu 6

Vi sinh vật bao gồm các dạng:

A.

vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút. 

B.

vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh.

C.

vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm.

D.

vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh.

Câu 7

Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành:

A.

Rêu.

B.

Quyết.

C.

Hạt trần.

D.

Hạt kín.

Câu 8

Ngành thực vật có thể giao tử chiếm ưu thế so với thể bào tử là ngành :

A.

Rêu.

B.

Quyết.

C.

Hạt trần.

D.

Hạt kín. 

Câu 9

Nguồn gốc chung của giới thực vật là:

A.

vi tảo.         

B.

tảo lục.

C.

tảo lục đơn bào. 

D.

tảo lục đa bào nguyên thuỷ. 

Câu 10

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là:

A.

cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài.

B.

cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong. 

C.

có bộ xương trong và bộ xương ngoài.

D.

có bộ xương trong và cột sống.

Câu 11

Nguồn gốc chung của giới động vật là :

A.

tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.

B.

động vật đơn bào nguyên thuỷ.

C.

động vật nguyên sinh.

D.

động vật nguyên sinh nguyên thuỷ.

Câu 12

Đặc điểm của vi khuẩn, xạ khuẩn là:

A.

Thuộc nhóm nhân sơ.

B.

Sinh sản bằng bào tử.

C.

Phagơ có thể xâm nhập vào cơ thể.

D.

Hình thành hợp tử từng phần.

Câu 13

Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì: 

A.

có khả năng thích nghi với môi trường.

B.

thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

C.

có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

D.

phát triển và tiến hoá không ngừng.

Câu 14

Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ:

A.

khả năng cảm ứng đặc biệt của sinh vật.

B.

khả năng cảm ứng đặc biệt của sinh vật.

C.

khả năng tiến hoá thích nghi với môi trường sống.

D.

sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Câu 15

Tập hợp các sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là :

A.

quần thể sinh vật.

B.

cá thể sinh vật.

C.

cá thể và quần thể.

D.

quần xã sinh vật.

Câu 16

Những con rùa ở hồ Hoàn Kiếm là:

A.

quần thể sinh vật.

B.

cá thể sinh vật.

C.

cá thể và quần thể.

D.

quần xã và hệ sinh thái.

Câu 17

Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: 

A.

giới ­ ngành ­ lớp ­ bộ ­ họ ­ chi ­ loài.

B.

loài ­ bộ ­ họ ­ chi ­ lớp ­ ngành ­ giới.

C.

loài ­ chi­ họ ­  bộ ­  lớp ­ ngành ­ giới.

D.

loài ­  chi ­ bộ ­ họ ­ lớp ­ ngành ­ giới.

Câu 18

Giới khởi sinh gồm:

A.

virut và vi khuẩn lam.

B.

nấm và vi khuẩn.

C.

vi khuẩn và vi khuẩn lam.

D.

tảo và vi khuẩn lam.

Câu 19

Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là:

A.

Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.

B.

Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.

C.

giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.

D.

giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.

Câu 20

Giới động vật gồm những sinh vật:

A.

đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

B.

đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

C.

đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

D.

đa bào, một số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

Câu 21

Giới thực vật gồm những sinh vật :

A.

đa bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm.

B.

đa bào, nhân thực, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm.

C.

đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm.

D.

đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm.

Câu 22

Nấm men thuộc giới:

A.

khởi sinh.

B.

nguyên sinh.

C.

nấm.

D.

thực vật.

Câu 23

Địa y là sinh vật thuộc giới :

A.

khởi sinh.

B.

nấm.

C.

nguyên sinh.

D.

thực vật.

Câu 24

Thực vật có nguồn gốc từ :

A.

vi khuẩn.

B.

nấm.

C.

tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.

D.

virut.

Câu 25

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là :

A.

cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài.

B.

cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong.

C.

có bộ xương trong và bộ xương ngoài.

D.

có bộ xương trong và cột sống.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán