Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút hệ thần kinh sinh dưỡng môn Sinh Học Lớp 8

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,936 lượt xem Lượt thi 66 lượt thi

Câu 1

Tác dụng của thần kinh giao cảm là:

A.

Giảm hoạt động tim.

B.

Làm dãn các phế quản nhỏ của phổi.

C.

Làm tăng các cử động nhu động của ruột.

D.

Gây dãn các mạch máu của ruột.

Câu 2

Hai bộ phận của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

A.

Thần kinh vận động và thần kinh cơ - xương.

B.

Thần kinh đối giao cảm và thần kinh vận động.

C.

Thần kinh giao cảm và thần kinh đối giao cảm.

D.

Thần kinh cơ - xương và thần kinh giao cảm.

Câu 3

Sự khác nhau căn bản giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động là:

A.

Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

B.

Cung phản xạ sinh dưỡng phải qua hạch giao cảm hoặc đối giao cảm, cung phản xạ vận động qua rễ trước - rễ sau.

C.

Cung phản xạ sinh dưỡng chỉ qua rễ sau, cung phản xạ vận động qua cả rễ sau và rễ trước.

D.

Cung phản xạ sinh dưỡng có các hạch, cung phản xạ vận động có sừng sau.

Câu 4

Cho sơ đồ cung phản xạ dưới đây.

Chú thích 5 trong sơ đồ trên là:

A.

Sừng sau tủy sống.

B.

Sừng trước tủy sống.

C.

Rễ trước tủy sống.

D.

Rễ sau tủy sống.

Câu 5

Cho sơ đồ cung phản xạ dưới đây.

Chú thích 7 trong sơ đồ trên là:

 

A.

Hạch phó giao cảm.

B.

Xinap thần kinh.

C.

Hạch giao cảm.

D.

Lỗ tủy.

Câu 6

Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở:

A.

Sừng bên của tủy sống - não giữa.

B.

Sừng bên của tủy sống và não trung gian.

C.

Trụ não và não trung gian.

D.

Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Câu 7

Đặc điểm của phân hệ thần kinh giao cảm là:

A.

Sợi trục của nơron trước hạch dài.

B.

Sợi trục của nơron sau hạch ngắn.

C.

Chuỗi hạch thần kinh nằm xa cơ quan phụ trách.

D.

Chuỗi hạch thần kinh nằm gần cơ quan phụ trách.

Câu 8

Cho sơ đồ cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim do bộ phận thần kinh đối giao cảm phụ trách làm giảm nhịp tim:

Chú thích số 6 là:

A.

Sợi trước hạch.

B.

Sợi sau hạch.

C.

Sợi cảm giác.

D.

Hạch thần kinh .

Câu 9

Cho sơ đồ cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim do bộ phận thần kinh đối giao cảm phụ trách làm giảm nhịp tim:

Chú thích số 2 là:

A.

Sợi trước hạch.

B.

Sợi cảm giác.

C.

Sợi sau hạch.

D.

Hạch thần kinh .

Câu 10

Tác dụng của thần kinh đối giao cảm là:

A.

Gây co đồng tử của mắt.

B.

Gây dãn cơ trước của bóng đái.

C.

Gây dãn các mạch máu da.

D.

Gây giảm sự bài tiết nước bọt.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán