Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút trụ não, tiểu não, não trung gian môn Sinh Học Lớp 8

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,526 lượt xem Lượt thi 48 lượt thi

Câu 1

Người bị say rượu thường đi đứng xiêu vẹo vì:

A.

Trụ não bị rối loạn, điều khiển các hoạt động không chính xác.

B.

Trụ não và não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng.

C.

Tiểu não bị rối loạn không điều hòa và phối hợp được các hoạt động.

D.

Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng.

Câu 2

Nếu kích thích vào trung tâm đói ở vùng dưới đồi thị (não trung gian) thì cơ thể sẽ:

A.

Ăn rất nhiều tuy đã no rồi.

B.

Ăn rất ít khi đang no.

C.

Ăn rất ít khi ăn no và không ăn gì mặc dù đang đói.

D.

Không ăn uống tuy đang đói.

Câu 3

Cấu trúc não lớn nhất là:

A.

Não giữa

B.

Tiểu não.

C.

Đại não.

D.

Cầu não.

Câu 4

Nếu kích thích vào trung tâm no ở vùng dưới đồi thị (não trung gian) thì cơ thể sẽ:

A.

Ăn rất nhiều mặc dù đã no.

B.

Ăn rất nhiều khi đang đói.

C.

Không ăn uống tuy đang đói.

D.

Ăn rất nhiều khi đang đói và không ăn gì khi đã no.

Câu 5

Về mặt cấu tạo, tủy sống và trụ não giống nhau ỏ điểm căn bản nhất là:

A.

Đều có các dây thần kinh liên hệ với các cơ quan trong cơ thể.

B.

Chất xám là trung khu thần kinh còn chất trắng đều tạo ra các đường thần kinh.

C.

Là trung khu của các phản xạ không điều kiện.

D.

Đều gồm 2 phần là chất xám ở trong, chất trắng bao bọc bên ngoài.

Câu 6

Các bộ phận của trụ não là :

A.

Tủy sống và hành não.

B.

Cầu não và tủy sống.

C.

Đại não, cầu não và hành não.

D.

Hành não, não giữa và cầu não.

Câu 7

Sự khác nhau căn bản nhất giữa tủy sống và trụ não về mặt cấu tạo được thể hiện ở điểm nào?

A.

Ở tủy sống, chất xám làm thành một cột dọc còn ở trụ não, chất xám bị chất trắng chia cắt thành những nhân xám.

B.

Cung phản xạ đi qua trụ não phải qua một trạm trung gian chuyển tiếp, cung phản xạ vận động không có trạm chuyển tiếp.

C.

Trụ não điều khiển và điều hòa cơ quan sinh dưỡng còn tủy sống điều khiển và điều hòa cơ quan vận động.

D.

Nhờ các dây thần kinh não và thần kinh tủy, trụ não liên hệ được với tất cả các cơ quan trong cơ thể, tủy sống không làm nhiệm vụ này.

Câu 8

Nếu hành não bị tổn thương, hậu quả là:

A.

Cơ thể vẫn sống bình thường nhưng hành não không còn chức năng phản xạ.

B.

Cơ thể vẫn sống bình thường nhưng hành não không còn chức năng dẫn truyền.

C.

Cơ thể vẫn sống bình thường nhưng hành não không còn chức năng phản xạ, dẫn truyền.

D.

Cơ thể tử vong vì trước hết làm ngừng hoạt động hô hấp.

Câu 9

Cho hình vẽ cấu tạo tiểu não dưới đây:

Chú thích 1 và 2 lần lượt là:

A.

1. chất trắng - 2. chất xám.

B.

1. chất xám - 2. dây thần kinh não.

C.

1. chất trắng - 2. dây thần kinh não.

D.

1. chất xám - 2. chất trắng.

Câu 10

Não bộ tính từ dưới lên bao gồm :

A.

Trụ não  →  tiểu não  →  hành não  →  đại não.

B.

Cầu não →  tiểu não  →  não giữa  →  đại não.

C.

Trụ não  →  tiểu não  →  não trung gian  →  đại não

D.

Cầu não →  não trung gian →  tiểu não →  đại não.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán