Đề kiểm tra trắc nghiệm lớp 12 môn hóa học chương Este-Lipit (phần 1)

VIP
In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/03/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 926 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

A.

CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH 

B.

CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

C.

CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5

D.

CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

Câu 2

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

A.

C2H5OH.

B.

CH3CHO.

C.

CH3COOH.

D.

C2H6.

Câu 3

Este mạch hở có công thức tổng quát là

A.

CnH2n+2-2a-2bO2b

B.

CnH2n - 2O2

C.

CnH2n + 2-2bO2b.

D.

CnH2nO2.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn