Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Đề số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 09/07/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 4,602 lượt xem Lượt thi 801 lượt thi

Câu 1

How are you?

________

A.

I”m a student

B.

Thank you very much

C.

Very well, thank you

D.

I’m Lan.

Câu 2

________

My name’s Susan.

A.

How’s your name?

B.

What’s your name?

C.

How do you do?

D.

What you’re name?

Câu 3

Which word contains a different sound from the others?

A.

Bag

B.

Cap

C.

Dad
 

D.

far

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn