Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 12. Let's eat

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,059 lượt xem Lượt thi 22 lượt thi

Câu 1

What ………………will we have? There are peas, carrots and spinach.

A.

food

B.

fruits

C.

vegetables

D.

fish

Câu 2

What about durians? I don't like them. I can't smell them

A.

Neither do I

B.

 I can, either

C.

Neither can I

D.

 I can’t, too

Câu 3

Don’t come to work while you are better.

A.

 better

B.

 are

C.

while

D.

Don’t

Câu 4

Fruit………………….. and milk are healthful drinks

A.

fluid

B.

water.

C.

juices

D.

liquid

Câu 5

Don’t eat too many fat sugar and salt.

A.

many

B.

 eat

C.

salt

D.

 fat

Câu 6

My mother always cooks our dinner. She is a good.....................

A.

cooking

B.

cookery

C.

cook

D.

cooker

Câu 7

Football is one of the most popular sport in the world.

A.

 the most

B.

sport

C.

in

D.

Football

Câu 8

Next add a little soy sauce………………. the dish.

A.

to

B.

from

C.

on

D.

with

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

not

B.

stop

C.

drop

D.

both

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bell

B.

well

C.

pretty

D.

smell

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn