Đề minh họa kì thi THPT Quốc gia năm 2020 của Bộ Giáo dục môn Giáo dục công dân (có đáp án chi tiết)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 05/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 973 lượt xem Lượt thi 33 lượt thi

Câu 1

Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không thể làm những điều

A.

cộng đồng hướng tới

B.

cá nhân đề xuất

C.

mà pháp luật cấm

D.

tập thể quan tâm

Câu 2

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các

A.

hình thức triệu tập nhân chứng

B.

quy trình sử dụng ngân sách nhà nước

C.

nguyên tắc niêm yết chứng khoán

D.

quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân

Câu 3

Công chức, viên chức có hành vi vi phạm quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật quy định phải

A.

thay thế người bảo trợ.

B.

chịu trách nhiệm kỉ luật.

C.

từ chối quyền thừa kế tài sản.

D.

hủy bỏ mọi quan hệ dân sự.

Câu 4

Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây

A.

Trực tiếp

B.

Gián đoạn

C.

Trung lập

D.

Điều phối

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, quyền lao động của công dân trở thành quyền thực tế sau khi người lao động và người sử dụng lao động

A.

hoàn thiện hồ sơ đấu thầu

B.

thanh toán bảo hiểm nhân thọ

C.

kí kết hợp đồng lao động

D.

xác định nghề nghiệp tương lai

Câu 6

Việc cá nhân đóng góp ý kiến xây dựng đề án định canh, định cư ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi nào sau đây

A.

Cả nước

B.

Quốc gia

C.

Cơ sở

D.

Lãnh thổ

Câu 7

Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức nào sau đây ?

A.

Vận động công khai

B.

Cải chính hộ tịch

C.

Kiểm soát phiếu bầu

D.

Tự mình ứng cử

Câu 8

Nội dung quyền nào sau đây quy định trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu ?

A.

Tự phán quyết

B.

Được phát triển

C.

Lựa chọn dịch vụ

D.

Định hướng truyền thông

Câu 9

Cá nhân tự mình đưa ra những sáng chế nhằm cải tiến kĩ thuật và ứng dụng vào đời sống xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A.

Sáng tạo

B.

Điều phối

C.

Thanh tra

D.

Thẩm vấn

Câu 10

Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A.

hưởng mọi ưu đãi

B.

học không hạn chế

C.

cấp học bổng toàn phần

D.

điều chỉnh quy mô đào tạo

Câu 11

Người kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

phát triển kinh tế.

B.

giải pháp hoàn vốn.

C.

tiêu diệt cạnh tranh.

D.

bài trừ tệ nạn.

Câu 12

Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động không bao gồm yếu tố nào sau đây?

A.

Hệ thống bình chứa.

B.

Đối tượng sản xuất.

C.

Công cụ lao động.

D.

Kết cấu hạ tầng.

Câu 13

Trong sản xuất hàng hóa, lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa là giá trị

A.

dự phòng

B.

sử dụng

C.

chuyên biệt

D.

hàng hóa

Câu 14

Việc người sản xuất phân phối lại hàng hóa do sự biến động của giá cả trên thị trường là thể hiện tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

A.

Bảo tồn các nguồn nguyên liệu.

B.

Triệt tiêu mọi loại hình cạnh tranh.

C.

Chia đều lợi nhuận thường niên.

D.

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 15

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A.

mức thuế thu nhập

B.

khả năng lao động

C.

nhu cầu sử dụng

D.

giá trị hàng hóa

Câu 16

Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Sản xuất tiền giả.

B.

Giải cứu tội phạm.

C.

Đăng kí kết hôn.

D.

Tiêu thụ hàng cấm.

Câu 17

Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự ?

A.

Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.

B.

Từ chối cách li y tế tập trung.

C.

Bí mật che giấu tội phạm.

D.

Hút thuốc lá nơi công cộng.

Câu 18

Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật phải  chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A.

thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

B.

lấn chiếm hành lang giao thông.

C.

tổ chức sản xuất tiền giả.

D.

tàng trữ trái phép vũ khí.

Câu 19

Bình đẳng về quyền trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều

A.

từ chối thanh toán các khoản nợ xấu

B.

nộp thuế đầy đủ theo quy định

C.

được chủ động mở rộng thị trường

D.

tuân thủ pháp luật về an ninh

Câu 20

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được quyền tự do

A.

quyết định thời gian đóng thuế

B.

tham gia quyết toán quỹ bảo trợ

C.

sử dụng sức lao động của mình

D.

chia đều của cải trong xã hội

Câu 21

Theo quy định của pháp luật, người có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Theo dõi bị can.

B.

Xét hỏi bị cáo.

C.

Triệu tập nhân chứng.

D.

Bắt giữ con tin.

Câu 22

Công dân vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Đăng kí sử dụng dịch vụ viễn thông.

B.

Tự ý mở thư tín của người khác.

C.

Vận chuyển bưu phẩm đường dài.

D.

Tìm hiểu chương trình khuyến mại.

Câu 23

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần

A.

xác minh địa giới hành chính.

B.

tiến hành điều tra tội phạm.

C.

sử dụng dịch vụ chuyển phát.

D.

tìm hiểu cước phí viễn thông.

Câu 24

Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi:

A.

ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử

B.

tự tay bỏ phiếu vào hòm

C.

giữ bí mật nội dung trong phiếu bầu

D.

theo dõi kết quả kiểm phiếu

Câu 25

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A.

Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ.

B.

Phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản.

C.

Nhận quyết định buộc thôi việc trái luật.

D.

Bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Câu 26

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch covid-19 ở Việt nam, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi:

A.

đề xuất giải pháp cách li y tế.

B.

đồng loạt chia sẻ mọi thông tin

C.

đầu cơ tích trữ hàng tiêu dùng.

D.

từ chối việc khai báo dịch tễ.

Câu 27

Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được tự do

A.

trao đổi hàng hóa

B.

tiếp nhận thông tin

C.

nghiên cứu khoa học

D.

tham gia bảo hiểm

Câu 28

Nhà nước cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là bảo đảm thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A.

Tự lựa chọn.

B.

Được phát triển.

C.

Được bảo lãnh.

D.

Tự định đoạt.

Câu 29

Một trong những nội dung của quyền học tập là công dân được

A.

tự ý điều chỉnh kết quả tuyển sinh.

B.

hưởng mọi chính sách ưu đãi.

C.

từ bỏ phương pháp học truyền thống.

D.

học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 30

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A.

Mở rộng quy mô hoạt động.

B.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

C.

Chủ động tìm kiếm thị trường.

D.

Thanh lí tài sản công cộng.

Câu 31

Một cựu chiến binh là ông T viết bài chia sẻ kinh nghiệm về cách sử dụng khẩu trang vải để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A.

Tuyên truyền pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Áp dụng pháp luật.

D.

Sử dụng pháp luật.

Câu 32

Anh D cán bộ sở X đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Anh D đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hình sự và kỉ luật.

B.

Hành chính và kỉ luật.

C.

Dân sự và kỉ luật.

D.

Hành chính và dân sự.

Câu 33

Một cán bộ hưu trí là ông C bị toàn án tuyên phạt cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích khiến anh X bị gãy chân. Ông C đã phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A.

Hình sự và dân sự.

B.

Hành chính và hình sự.

C.

Hành chính và dân sự.

D.

Hình sự và kỉ luật.

Câu 34

Chị M đến nhà anh X gây rồi khi phát hiện chồng mình là anh C đang đánh bạc tại đây. Do bị anh C đánh đập, chị M tự ý lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Anh C và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A.

Hành chính và công vụ.

B.

Hôn nhân và gia đình.

C.

Tính mạng và sức khỏe.

D.

Tài chính và thương mại.

Câu 35

Anh P kinh doanh dược phẩm đã nhờ và được chị B, chủ một phòng khám tư nhân đồng ý bán giúp 50 hộp thuốc tăng chiều cao do anh sản xuất nhưng chưa được cấp phép lưu hành. Đang tư vấn cho khách về cách sử dụng thuốc đó, chị B bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu 50 hộp thuốc. Vì chị B đã khai báo anh P là chủ nhân của số thuốc này, anh P bị cán bộ chức năng là ông C lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Biết chuyện, chị H đã thông tin sự việc trên trong cuộc họp tổ dân phố. Những ai sau đây không tuân thủ luật pháp ?

A.

Anh P, chị H và ông C.

B.

Chị H và anh P.

C.

Anh P và chị B.

D.

Anh P, chị B và chị H.

Câu 36

Ông C là cựu chiến binh, anh V là chủ quán karaoke và anh Q, em trai anh V, là cảnh sát giao thông cùng sống trên một con phố. Do ông C nhiều lần phê bình anh V mở nhạc quá to sau thời gian quy định nên giữa hai nhà xảy ra mâu thuẫn. Một lần, trong ca trực cùng đồng nghiệp là anh A, phát hiện ông C điều khiển xe ô tô trong tình trạng say rượu, anh Q đã đề nghị anh A lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông C theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A.

Ông C, anh V và anh A.

B.

Anh V và anh A.

C.

Anh V và ông C.

D.

Ông C, anh A và anh Q.

Câu 37

Ông V là giám đốc, chị N là trưởng phòng tài vụ, anh B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông V cùng chị N lập chứng từ giả rút 1 tỷ đồng của cơ quan để cho vay nặng lãi, anh B đã báo với bà K là lãnh đạo cơ quan chức năng. Do bà K sơ ý làm lộ thông tin và biết anh B là người tố cáo mình, ông V đã điều chuyển anh B sang bộ phận khác không đúng với chuyên môn của anh. Bức xúc, anh B đã phun sơn làm bẩn tường nhà ông V. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A.

Ông V, chị N và bà K.

B.

Ông V, chị N và anh B.

C.

Bà K và anh B.

D.

Ông V và chị N.

Câu 38

Ông Q là giám đốc, ông X là phó giám đốc và các anh N, D, P là nhân viên trong cùng một công ty. Khi phụ giúp anh N pha chế hóa chất theo phân công của ông Q, vì không được cấp phát trang phục bảo hộ lao động đạt chuẩn như anh N, anh D đã bị dị ứng toàn thân. Trong thời gian anh D nằm viện điều trị theo yêu cầu của bác sĩ, ông Q đã kí quyết định sa thải anh. Biết anh P đã phát hiện mình không cung cấp thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho nhân viên, nên ông X đã đe dọa buộc anh P giữ kín chuyện này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Ông Q, ông X và anh P.

B.

Ông Q và anh P.

C.

Anh N, anh D và ông X.

D.

Ông Q và ông X.

Câu 39

Anh A là chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giam chị H tại nhà kho do bị chị tố cáo với cơ quan chức năng về việc mình sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả để chế biến thức ăn cho khách. Sau hai ngày tìm kiếm, chồng chị H là anh B phát hiện nơi chị bị giam giữ nên đã cùng em rể là anh Q đến giải cứu chị H. Vì không đồng ý thả chị H nên anh D bị anh B và anh Q đe dọa đốt nhà. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh D và anh B.

B.

Anh A và anh D.

C.

Anh D, anh B và anh Q.

D.

Anh A, anh B và anh Q.

Câu 40

Cuộc họp tổng kết năm của xã X có ông A là chủ tịch xã, ông V là phó chủ tịch xã và chị H, anh D, anh Y là đại diện các hộ dân của xã cùng tham gia. Khi chị H có ý kiến đề nghị xem xét việc một vài gia đình trong xã sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, ông A buộc chị dừng phát biểu. Thấy chị H vẫn tiếp tục trình bày ý kiến của mình nên ông V đã cắt ngang lời và đuổi chị ra ngoài rồi chỉ đạo anh D giám sát chị. Sau cuộc họp, anh Y đã viết bài phản ánh về sự việc này trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A.

Ông A, ông V và anh Y.

B.

Ông A và ông V.

C.

Ông V và chị H.

D.

Ông A, ông V và anh D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán