Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề ôn thi số 1 THPT quốc gia năm 2016 trường THPT Lê Xoay môn Vật Lý

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 30/06/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B.

Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím

C.

Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

D.

Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất

Câu 2

Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

A.

Tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy

B.

Tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không

C.

Thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không

D.

Thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy

Câu 3

Đặt điện áp  \(u = 100 \sqrt{2} cos \omega t (V)\) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là \(i = 2 \sqrt{2} cos ( \omega t + { \pi \over 3}) (A) . \) Công xuất tiêu thụ của đoạn điện mạch là 

A.

\(200 \sqrt{3} W\)

B.

200 W

C.

400 W

D.

100 W

Câu 4

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,5eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

A.

102,7 pm

B.

102,7 mm

C.

102,7 \(\mu\)m

D.

102,7 nm

Câu 5

Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định D trong từ trường đều có cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\). Biết \(\Delta\) nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với \(\overrightarrow{B}\). Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của \(\overrightarrow{B}\) là

A.

0,18 T

B.

0,72 T

C.

0,36 T

D.

0,51 T

Câu 6

Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

A.

Tia hồng ngoại

B.

Tia đơn sắc lục

C.

Tia X

D.

Tia tử ngoại

Câu 7

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

A.

10 cm/s.

B.

40 cm/s

C.

5 cm/s

D.

20 cm/s

Câu 8

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và I là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A.

\(i^2 = LC ( U_0^2 - u^2)\)

B.

\(i^2 = {C \over L}( U_0^2 - u^2)\)

C.

\(i^2 = \sqrt{LC} ( U_0^2 - u^2)\)

D.

\(i^2 = {L \over C}( U_0^2 - u^2)\)

Câu 9

Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8\(\pi\)t – 0,04\(\pi\)x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

A.

5,0 cm.

B.

-5,0 cm

C.

2,5 cm

D.

-2,5 cm

Câu 10

Máy biến áp là thiết bị

A.

Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

B.

Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều

C.

Có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều

D.

Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều

Câu 11

Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ\(\lambda\). Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

A.

\(N_0 e^{-\lambda t}\)

B.

\(N_0 (1 -e^{\lambda t})\)

C.

\(N_0 (1 -e^{\lambda t})\)

D.

\(N_0 (1 {-\lambda t})\)

Câu 12

Đặt điện áp \(u = U \sqrt{2} cos \omega t\)(U và \(\omega\)không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là

A.

0,60

B.

0,71

C.

0,50

D.

0,80

Câu 13

Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là

A.

81,5 cm

B.

62,5 cm

C.

50 cm

D.

125 cm

Câu 14

Cho các khối lượng: hạt nhân \( ^{ 37} _{17}Cl\)  nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \( ^{ 37} _{17}Cl\) (tính bằng MeV/nuclôn) là

A.

8,2532.

B.

9,2782

C.

8,5975.

D.

7,3680.

Câu 15

Cường độ dòng điện i = 2cos100\(\pi\)t (A) có giá trị cực đại là

A.

2 A.

B.

2,82 A

C.

1 A

D.

1,41 A

Câu 16

Tia X

A.

Có bản chất là sóng điện từ

B.

Có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia \(\gamma\).

C.

Có tần số lớn hơn tần số của tia \(\gamma\).

D.

Mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường

Câu 17

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình \(x_1 = 3cos10\pi t (cm) và x_2=4cos(10\pi t + 0,5\pi ) (cm)\) 

Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A.

1 cm

B.

3 cm

C.

5 cm

D.

7 cm

Câu 18

Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

A.

1

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 19

Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng

A.

100 rad/s.

B.

157 rad/s.

C.

50 rad/s.

D.

314 rad/s.

Câu 20

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

A.

Từ \(4 \sqrt{LC_1} đến 4 \sqrt{LC_2} \)

B.

Từ \(2\pi \sqrt{LC_1} đến 2\pi \sqrt{LC_2} \)

C.

Từ \(2 \sqrt{LC_1} đến 2 \sqrt{LC_2} \)

D.

Từ \(4\pi \sqrt{LC_1} đến 4\pi \sqrt{LC_2} \)

Câu 21

Đặt điện áp \(u = 200cos100\pi t (V) \) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là

A.

100 V.

B.

100 V

C.

141 V

D.

200 V

Câu 22

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

A.

11

B.

20

C.

21

D.

10

Câu 23

Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được

A.

Các vạch sáng, tối xen kẽ nhau

B.

Một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục

C.

Bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối

D.

Một dải ánh sáng trắng

Câu 24

Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

A.

\(d = (1345 \pm 2)mm\)

B.

\(d = (1345 \pm 0,001)m\)

C.

\(d = (1345 \pm 3)mm\)

D.

\(d = (1345 \pm 0,0005)m\)

Câu 25

Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc

A.

31,4 rad/s

B.

15,7 rad/s

C.

5 rad/s

D.

10 rad/s

Câu 26

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz

B.

Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz

C.

Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2

D.

Sóng âm không truyền được trong chân không

Câu 27

Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

A.

Hiện tượng quang điện

B.

Hiện tượng quang – phát quang

C.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng

D.

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Câu 28

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

A.

Lệch pha nhau 600

B.

Ngược pha nhau

C.

Cùng pha nhau

D.

Lệch pha nhau 900

Câu 29

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, \(\pi^2 = 10\). Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là

A.

2,0 s

B.

2,5 s

C.

1,0 s

D.

1,5 s

Câu 30

Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực \(F = 0,5 cos 10\pi t\) (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với

A.

Tần số góc 10 rad/s

B.

Chu kì 2 s

C.

Biên độ 0,5 m

D.

Tần số 5 Hz

Câu 31

Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

A.

2 cm

B.

3 cm

C.

4 cm

D.

1 cm

Câu 32

Hạt nhân \(^{210}_{84}Po\)  (đứng yên) phóng xạ \(\alpha\) tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ \(\gamma\)). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt \(\alpha\)

A.

Nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con

B.

Nhỏ hơn động năng của hạt nhân con

C.

Lớn hơn động năng của hạt nhân con

D.

Bằng động năng của hạt nhân con

Câu 33

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; \(\pi ^2 = 10\). Chiều dài tự nhiên của lò xo là

A.

40 cm

B.

36 cm

C.

38 cm

D.

42 cm

Câu 34

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm

A.

4r0

B.

2r0

C.

12r0

D.

3r0

Câu 35

Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính

B.

Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau

C.

Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng

D.

Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau

Câu 36

Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền

A.

Sóng vô tuyến

B.

Hồng ngoại 

C.

Tử ngoại

D.

Ánh sáng nhìn thấy

Câu 37

Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2

A.

18

B.

16

C.

20

D.

14

Câu 38

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A.

6i

B.

3i

C.

5i

D.

4i

Câu 39

Đặt điện áp \(u = 100 \sqrt{2}cos 100t (V)\) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức

A.

\(i = cos 100\pi t (A)\)

B.

\(i = \sqrt {2}cos 100\pi t (A)\)

C.

\(i = cos (100\pi t - 0,5 \pi ) (A)\)

D.

\(i = \sqrt {2}cos (100\pi t- 0,5\pi ) (A)\)

Câu 40

Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589 \(\mu m\). Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là

A.

0,21 eV

B.

2,11 eV

C.

4,22 eV

D.

0,42 eV

Câu 41

Đặt điện áp \(u = U_0 cos 2\pi f t\) (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là \(36\Omega\) và \(144\Omega\). Khi tần số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1

A.

50 Hz

B.

60 Hz

C.

30 Hz

D.

480 Hz

Câu 42

Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tự điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là

A.

\(2 \mu s\)

B.

\(5 \mu s\)

C.

\(6,28 \mu s\)

D.

\(15,71 \mu s\)

Câu 43

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A.

15

B.

32

C.

8

D.

16

Câu 44

Hai dao động điều hòa có phương trình \(x_1 = A_1 cos \omega_1t\) và \(x_2 = A_2 cos \omega_2t\) được biểu diễn trong một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay  \(\overrightarrow{A_1}\) và \(\overrightarrow{A_2}\) Trong cùng một khoảng thời gian, góc mà hai vectơ  \(\overrightarrow{A_1}\) và \(\overrightarrow{A_2}\) quay quanh O lần lượt là \(\alpha_1 và \alpha_2 = 2,5 \alpha_1 \)

Tỉ lệ số \(\omega_1 \over \omega_2\) là.

A.

2,0

B.

2,5 

C.

1,0

D.

0,4

Câu 45

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) thì khoảng vân giao thoa trên màn là 1. Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

\(i = {\lambda a \over D}\)

B.

\(i = {a D\over \lambda }\)

C.

\(\lambda = {i \over aD}\)

D.

\(\lambda = {i a\over D}\)

Câu 46

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc thế năng ở vị  trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là

A.

0,04 J

B.

10-3 J

C.

5.10-3 J

D.

0,02 J

Câu 47

Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử \(^{137}_{55}Cs\) lần lượt là

A.

55 và 82

B.

82 và 55

C.

55 và 137

D.

82 và 137

Câu 48

Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

A.

Mang năng lượng

B.

Tuân theo quy luật giao thoa

C.

Tuân theo quy luật phản xạ

D.

Truyền được trong chân không

Câu 49

Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc \(\omega\). Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

\(\omega = \sqrt{g \over l}\)

B.

\(\omega = \sqrt{m \over k}\)

C.

\(\omega = \sqrt{k \over m}\)

D.

\(\omega = \sqrt{l\over k}\)

Câu 50

Đặt điện áp \(u = U_0 cos \omega t\) vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng

A.

\(U_o \over R\)

B.

\(U_o \sqrt{2} \over 2R\)

C.

\(U_o \over 2R\)

D.

0

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán