Đề số 2 thi thử đại học Vật Lý 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 20/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 6,729 lượt xem Lượt thi 1,418 lượt thi

Câu 1

Một tế bào quang điện có catôt bằng xedi, giới hạn quang điện của kim loại này là λ0 = 650 nm. Catôt được chiếu sáng với công suất P = 1 mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là U = 0,07 V. Tính cường độ dòng bão hòa qua tế bào quang điện? Biết rằng cứ mỗi photon đến catôt sẽ giải phóng 1 electron ra khỏi bề mặt catôt?

A.

2.10-4 A.

B.

4,3.10-4 A.

C.

3.10-4 A.

D.

5,1.10-4 A.

Câu 2

Khối lượng số A và nguyên tử số Z trong phản ứng hạt nhân X (n,α)Y thay đổi như thế nào? Chọn đáp án đúng:

A.

A → A – 3, Z → Z – 2.

B.

A → A – 2, Z → Z – 3.

C.

A → A – 3, Z→ Z – 3.

D.

A → A – 2, Z → Z – 2.

Câu 3

Hạt nhân triti  và đơtri  tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và một nơtron. Cho biết khối lượng các hạt: mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mN = 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt α là:

A.

εα = 7,0988 MeV.

B.

εα = 70,988 MeV.

C.

εα = 7,0988 eV .

D.

εα = 70,988 eV .

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn