Đề số 3 thi thử đại học Vật Lý 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 20/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 7,109 lượt xem Lượt thi 1,416 lượt thi

Câu 1

Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Biết rằng nếu điện áp tại nơi truyền tải tăng từ U đến 2U thì số hộ dân được trạm phát cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 hộ đến 156 hộ. Coi rằng công suất tiêu thụ điện mỗi hộ là không đổi, hệ số công suất nơi truyền tải không thay đổi. Để trạm phát phục vụ đủ 165 hộ dân thì điện áp nơi phát là:

A.

3U

B.

4U

C.

5U

D.

10U

Câu 2

Tìm phát biểu sai khi nói về máy quang phổ

A.

Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song

B.

Lăng kính có tác dụng làm tán sắc chùm sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu tới

C.

Máy quang phổ là thiết bị dùng để phân tích chùm sáng đơn sắc thành những thành phần đơn sắc khác nhau

D.

Buồng tối cho phép thu được các vạch quang phổ trên một nền tối

Câu 3

Tìm phát biểu sai khi nói về sóng điện từ

A.

Tại một điểm trên phương truyền sóng, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

B.

Tại một điểm trên phương truyền sóng, ba vectơ  tạo với nhau thành một tam diện thuận.

C.

Tốc độ của sóng điện từ trong chân không có giá trị lớn nhất và bằng c ( với c là tốc độ ánh sáng trong chân không)

D.

Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi với tốc độ truyền sóng trong các môi trường đó là như nhau.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn