Đề thi 15 phút môn Sinh học lớp 11 Trường THPT Phan Ngọc Hiển

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,105 lượt xem Lượt thi 52 lượt thi

Câu 1

Auxin nhân tạo gây hại cho người và động vật sử dụng vì hoocmon này: 

A.

không có enzim phân giải

B.

kích thích tế bào phân chia quá nhanh

C.

ức chế sự sinh trưởng của tế bào

D.

làm tăng nhanh sự già hóa nên nông phẩm mau hư

Câu 2

inh sản vô tính ở thực vật là sự hình thành cây mới từ một phần của …(I)…, cây mới có đặc điểm …(II)…, hình thức sinh sản này …(III)…. Các cụm từ đúng tương ứng với vị trí I, II, III lần lượt là:

A.

Cơ quan sinh dục; khác cây bố mẹ; có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

B.

Cơ quan sinh dưỡng; giống cây mẹ; không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

C.

Cơ quan sinh dục; giống cây bố hoặc cây mẹ; không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

D.

Cơ quan sinh dưỡng; giống cây mẹ; có sự kết hợp giữa hạt phấn và noãn

Câu 3

Nhân bản vô tính ở động vật là trường hợp:

A.

Đem tế bào sinh dƣỡng hai loài lai với nhau, rồi kích thích tế bào lai phát triển thành cơ thể mới

B.

Nuôi và kích thích để mô phát triển thành nhiều cá thể mới giống nhau và giống mẹ

C.

Chuyển nhân của một tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đó phát triển thành phôi và tiếp tục phát triển thành cơ thể mới

D.

Chuyển nhân của một tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 4

Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là:

A.

luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của 2 bộ gen

B.

luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các giao tử

C.

tạo ra thế hệ sau giữ nguyên đặc tính di truyền của cơ thể mẹ

D.

tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

Câu 5

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng ở người, nội dung đúng là:

A.

Nếu trứng được thụ tinh, thể vàng sẽ teo lại để hợp tử phát triển và bám vào niêm mạc tử cung

B.

Trong một chu kì phát triển, chín và rụng của trứng nồng độ các hoocmon sinh dục cũng biến động theo chu kì trong đó nồng độ prôgestêron tăng cao sau sự gia tăng nồng độ của LH

C.

Nếu trứng không được thụ tinh sẽ không có phôi làm tổ nên niêm mạc tử cung vẫn dày và tích đầy máu để chờ trứng rụng ở chu kì kế tiếp 

D.

Phụ nữ trong thời kì mang thai không có trứng chín và rụng vì thai nhi trong tử cung đã ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết các hoocmon GnRH, FSH, LH

Câu 6

Trong các biện pháp tránh thai sau, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là:

1. Dùng bao cao su

2. Thắt ống dẫn tinh

3. Uống viên tránh thai

4. Đặt vòng tránh thai 

A.

1, 2, 4

B.

1, 3, 4

C.

1, 2, 3

D.

1, 2, 3, 4

Câu 7

Trong các loài động vật dưới đây, có bao nhiêu loài có hình thức phát triển biến thái không hoàn toàn?

(1) Châu chấu.                    (2) Ve sầu.                   (3) Sâu bướm.             (4) Ruồi.

(5) Bọ ngựa.                       (6) Dế mèn.                 (7) Ong.

A.

3

B.

4

C.

6

D.

7

Câu 8

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh trưởng và phát triển ở động vật?

(1) Sự sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

(2) Phát triển ở cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan trong cơ thể.

(3) Đa số động vật có xương sống phát triển qua biến thái.

(4) Hai hooc môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Câu 9

Hậu quả của việc tuyến yên sản xuất ra lượng hooc môn sinh trưởng không bình thường ở giai đoạn trẻ em là:

       (1) Người bé nhỏ khi có quá ít hooc môn sinh trưởng được sản xuất.

       (2) Người khổng lồ khi cơ thể sản xuất quá nhiều hooc môn sinh trưởng.

       (3) Người bình thường khi lượng hooc môn sinh trưởng được sản xuất nhiều hoặc ít.

       (4) Tạo nên người dị dạng khi thừa hoặc thiếu hooc môn sinh trưởng.

A.

(1) và (2)

B.

(1) và (3)

C.

(1), (2) và (3)

D.

(1), (2) và (4)

Câu 10

Khi sử dụng hooc môn nhân tạo (chất điều hòa sinh trưởng) ở thực vật cần tuân thủ nguyên tắc nào?

       (1)Nồng độ sử dụng phải thích hợp.

       (2)Thỏa mãn các nhu cầu về nước, phân bón, khí hậu.

       (3)Chú ý tới tính chất đối kháng và hỗ trợ giữa các chất.

       Phương án đúng là

A.

(1) và (3)

B.

(2) và (3)

C.

(1) và (2)

D.

(1), (2) và (3)

Câu 11

Điều không đúng khi nói về thụ tinh kép ở thực vật có hoa:

(1) Nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi

(2) Nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi

(3) Nhân dinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi

(4) Nhân sinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi

Phương án trả lời đúng là:

A.

(1) và (3)

B.

(1) và (2)

C.

(2) và (4)

D.

(1) và (4)

Câu 12

Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

A.

có quá trình hình thành và hợp chất của các tế bào sinh dục (các giao tử)

B.

luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen

C.

luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử

D.

thế hệ con cháu sinh ra đồng nhất về đặc tính di truyền

Câu 13

Khi trồng cây trên ban công, ngọn cây có xu hướng nghiêng ra bên ngoài do

A.

auxin trong tế bào cây ở phía trong ban công tăng mạnh

B.

êtilen trong tế bào cây phía ngoài ban công tăng mạnh

C.

auxin trong tế bào cây phía ngoài ban công tăng mạnh

D.

êtilen trong tế bào cây phía trong ban công tăng mạnh

Câu 14

Xét các tương quan sau đây:

(1) Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt chỉ số cực đại

(2) Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt chỉ số cực đại, còn AAB giảm xuống rất nhanh.

(3) Trong hạt khô, GA đạt cực đại, AAB rất thấp.

(4) Trong hạt nảy mầm, GA giảm xuống rất nhanh, còn AAB tăng nhanh và đạt trị số cực đại.

(5) Trong hạt khô, GA và AAB cân bằng.

Những phát biểu đúng về tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế điều tiết trạng thái sinh lý của hạt là:

A.

(1) và (5)

B.

(3) và (4)

C.

(2) và (5)

D.

(1) và (2)

Câu 15

Cho các hình thức sinh sản sau đây:

(1) Giâm hom sắn à mọc cây sắn.

(2) Tre, trúc nảy chồi à mọc cây con.

(3) Gieo hạt mướp à mọc cây mướp.

(4) Từ củ khoai lang à mọc cây khoai lang.

Những hình thức sinh sản sinh dưỡng là:

A.

(1) và (2)

B.

(2)

C.

(1), (2) và (4)

D.

(2), (3) và (4)

Câu 16

Trong quy trình canh tác, bà con nông dân chiếu đèn ngắt quãng ban đêm ở ruộng mía vào mùa đông là dựa trên cơ sở khoa học nào? Trong các thông tin dưới đây, có bao nhiêu thông tin chính xác?

       (1) Cây mía là cây ngắn ngày vì ra hoa khi độ dài ngày ngắn.

       (2) Cây mía ra hoa khi độ dài ngày lớn hơn 12h.

       (3) Độ dài đêm mới thực sự chi phối sự ra hoa của cây mía.

       (4) Chiếu sáng đèn ban đêm phá vỡ quang chu kỳ của cây.  

       (5) Thắp đèn có tác dụng để cây mía không ra hoa đúng thời vụ.

A.

1

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 17

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh trưởng ở thực vật?

A.

Sinh trưởng thứ cấp có ở cây hai lá mầm

B.

Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài

C.

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh bên

D.

Chỉ có nhân tố bên ngoài như ánh sáng, hàm lượng nước,... mới ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật

Câu 18

Tại sao khi thiếu iốt trẻ em lại chậm lớn, chịu lạnh kém và có trí tuệ chậm phát triển?

(1) Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin( vì iốt là thành phần tạo nên tirôxin).

(2) Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm khả năng sinh nhiệt.

(3) Thiếu tirôxin làm giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào nên số lượng tế bào nói chung và cả tế bào thần kinh nói riêng giảm dẫn đến trí tuệ kém phát triển, cơ thể chậm lớn.         

Phương án đúng là

A.

(1) và (2)

B.

(1) và (3)

C.

(2) và (3)

D.

(1), (2) và (3)

Câu 19

Kỹ thuật giâm cành gồm các bước sau:

(1) Khi rễ cây mọc nhiều và đủ dài ở các cành giâm, chuyển cây vào vườn ươm.

(2) Cắt vát, tránh dập nát từng đoạn 10 - 15cm các cành giâm.

(3) khi cây đã đủ rễ và lá, đưa cây vào trồng đại trà.

(4) Cành đã cắt có thể cắm trực tiếp hoặc xử lý bằng chất kích thích ra rễ, sau đó cắm vào nền giâm.

Thứ tự đúng là:

A.

(1) => (4) => (2) => (3)

B.

(2) => (4) => (1) => (3)

C.

(4) => (2) => (1) => (3)

D.

(4) => (2) => (3) => (1)

Câu 20

Cho các giai đoạn sau:

(1) Hình thành tinh trùng và trứng

(2) Thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử)

(3) Cơ thể mới lớn lên và tiếp tục quá trình sinh giao tử

(4) Phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành cơ thể mới)

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm mấy giai đoạn?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán