Đề thi 15 phút môn tiếng anh Lớp 11 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 841 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

Identify the error in each sentence.
Laura gave up her job because she needed another job which is both more interesting but also with higher pay.

A.

 but also

B.

which

C.

because

D.

higher pay

Câu 2

Choose the appropriate word or phrase for each gap of the sentence
My uncle owns nearly two hundreds pictures ........ by Picasso.

A.

five of them have been painted

B.

five of which have been painted

C.

five of which were painted

D.

five of them were painted

Câu 3

Two thirds of the region has been ........ in the past decade.

A.

deforested

B.

defeated

C.

collapsed

D.

exploited

Câu 4

Fax............ has now become very popular for its convenience.

A.

 expansion

B.

distribution

C.

construction

D.

 transmission

Câu 5

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A.

proud

B.

 amount

C.

thought

D.

ground

Câu 6

The movie star is rumored .......... by the police for his drug............. .

A.

to be questioned/ smuggles

B.

questioning/ smuggle

C.

having questioned/ smuggled

D.

being questioned/ smuggling

Câu 7

Identify the error in each sentence.
They are reported that several Japanese manufacturers are planning to set up plants overseas.

A.

are

B.

to set up

C.

They are

D.

overseas

Câu 8

The victim most seriously.......... in the accident ....... on the way to hospital.

A.

injuring/ has died

B.

injured/ had died

C.

injured/ died

D.

being injured/ was dying

Câu 9

I like traveling here and there. Either a vacation at the beach.............. a holiday in the mountain.......... me relaxing moments.

A.

or/ brings

B.

but/ bring

C.

 nor/ bring

D.

and/ bring

Câu 10

It was on the day his parents died ........... the man recognized immense love from them and regretted......... badly with them before.

A.

that/ having behaved

B.

that/ behaving

C.

when/ bad behaved

D.

when/ behaving

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn