Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Giáo dục công dân - Mã đề 303

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 05/11/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/11/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 3,724 lượt xem Lượt thi 706 lượt thi

Câu 1

Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền
 

A.

khiếu nại, tố cáo

B.

quản lí nhà nước

C.

kiểm tra, giám sát

D.

bầu cử, ứng cử

Câu 2

Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. truyền thông B. kinh tế
C. tín ngưỡng D. tôn giáo

Câu 3

Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

A.

phát triển

B.

chỉ định

C.

giám sát

D.

phán quyết

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn