Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Giáo dục công dân - Mã đề 304

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09/10/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/10/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,367 lượt xem Lượt thi 231 lượt thi

Câu 1

Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A.

phán quyết

B.

thẩm vấn

C.

sáng tạo

D.

ưu đãi

Câu 2

Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

A.

giới thiệu ứng cử

B.

bí mật tranh cử

C.

tác động đề cử

D.

nhờ người tuyển cử

Câu 3

Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

A.

đàm phán

B.

lựa chọn

C.

tự quyết

D.

phát triển

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn