Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Giáo dục công dân - Mã đề 304

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09/10/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/10/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 3,060 lượt xem Lượt thi 235 lượt thi

Câu 1

Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A.

phán quyết

B.

thẩm vấn

C.

sáng tạo

D.

ưu đãi

Câu 2

Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

A.

giới thiệu ứng cử

B.

bí mật tranh cử

C.

tác động đề cử

D.

nhờ người tuyển cử

Câu 3

Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

A.

đàm phán

B.

lựa chọn

C.

tự quyết

D.

phát triển

Câu 4

Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A.

đãi ngộ

B.

đời sống

C.

truyền thông

D.

kinh doanh

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với

A.

nghĩa vụ

B.

nhu cầu

C.

lợi nhuận

D.

kĩ năng

Câu 6

Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ
 

A. lễ nghi và tôn giáo B. hôn nhân và huyết thống
C. nhân thân và tài sản D. tập tục và thói quen

Câu 7

Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

A. dân sự B. truy tố
C. hành chính D. quản thúc

Câu 8

Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về  

A.

tìm kiếm năng lượng

B.

bảo vệ môi trường

C.

khắc phục ô nhiễm

D.

tái tạo nhiên liệu

Câu 9

Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền 

A.

hoạch định chính sách

B.

tự do ngôn luận

C.

quản lí nhà nước

D.

độc lập phán quyết

Câu 10

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

A.

khuyến khích

B.

chỉ định

C.

yêu cầu

D.

cho phép

Câu 11

Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân

A.

chỉ đạo thực hiện

B.

tham gia tư vấn

C.

giám sát, kiểm tra

D.

bàn bạc, phán quyết

Câu 12

Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A.

truyền thông

B.

dân vận

C.

giáo dục

D.

hợp tác

Câu 13

Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A.

bình đẳng về cơ hội học tập

B.

ưu tiên chọn trường học

C.

học chương trình chuyên biệt

D.

miễn học phí toàn phần

Câu 14

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A.

tập trung

B.

trực tiếp

C.

gián tiếp

D.

đại diện

Câu 15

Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A.

chỗ ở

B.

danh tính

C.

thông tin liên ngành

D.

bí mật gia truyền

Câu 16

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất

A.

văn hóa

B.

giai cấp

C.

xã hội

D.

kinh tế

Câu 17

Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

A.

Ủy ban nhân dân

B.

Chính phủ

C.

Viện Kiểm sát

D.

Quốc hội

Câu 18

Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

A.

Quốc phòng, an ninh

B.

Hợp tác và phát triển

C.

Kĩ thuật, quân sự

D.

Tiếp cận và hội nhập

Câu 19

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A.

Chuyển giao quy trình quản lí

B.

Làm giả nhãn hiệu hàng hóa

C.

Chủ động đăng kí bản quyền

D.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến

Câu 20

Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là

A.

phương tiện quản lí xã hội

B.

hình thức đề cao quyền lực

C.

công cụ trấn áp nhân dân

D.

mục tiêu trấn an dư luận

Câu 21

Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

A.

nghĩa vụ

B.

bổn phận

C.

trách nhiệm

D.

quyền

Câu 22

Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Nghỉ việc không lí do

B.

Hút thuốc lá nơi công cộng

C.

Vận chuyển hàng quốc cấm

D.

Giao hàng sai thời hạn

Câu 23

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền

A.

phán quyết

B.

phản biện

C.

khiếu nại

D.

tố cáo

Câu 24

Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A.

về tuân thủ quy trình lao động

B.

trong thực hiện quyền lao động

C.

giữa nội bộ người lao động với nhau

D.

khi giao kết hợp đồng lao động

Câu 25

Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể

B.

Được bảo mật thông tin liên ngành

C.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở

D.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

Câu 26

Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Đối lập

B.

Nhân thân

C.

Tham vấn

D.

Tài sản

Câu 27

Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc T ra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại

B.

Được pháp luật bảo hộ về thân thể

C.

Được pháp luật bảo hộ về tài sản

D.

Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp

Câu 28

Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hình sự

B.

Hòa giải

C.

Hành chính

D.

Đối chất

Câu 29

Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lí phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Cải tiến quy trình đào tạo

B.

Thay đổi phương thức quản lí

C.

Chủ động giao kết hợp đồng

D.

Tự chủ đăng kí kinh doanh

Câu 30

Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

B.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở

C.

Được bảo hộ về sức khỏe

D.

Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân

Câu 31

Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A.

Điều tra

B.

Khiếu nại

C.

Phán quyết

D.

Tố cáo

Câu 32

Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Được tham vấn

B.

Sáng tạo

C.

Thẩm định

D.

Được phát triển

Câu 33

Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Thi hành pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 34

Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Dân sự

B.

Hành chính

C.

Hình sự

D.

Kỉ luật

Câu 35

Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?

A.

Dân bàn

B.

Dân hiểu

C.

Dân giám sát

D.

Dân kiểm tra

Câu 36

Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Nâng cao trình độ

B.

Thực hiện quyền lao động

C.

Thay đổi nhân sự

D.

Tuyển dụng chuyên gia

Câu 37

Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A.

Bố con anh H, anh P, anh K và anh M

B.

Bố anh H, phóng viên và anh P

C.

Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên

D. Bố anh H, anh P, anh K và anh M

Câu 38

Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị T, M và cán bộ P B. Chị T, D, M và cán bộ
C. Chị T, D và cán bộ P D. Chị T, D và M

Câu 39

Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A.

Anh T và chị H

B. Chị H và nhân viên S
C.

Anh T, chị H và nhân viên S

D.

Chị H, cụ M và nhân viên S

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán