Đề thi chính thức môn GDCD THPT quốc gia 2017 Mã đề 301

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 29/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,769 lượt xem Lượt thi 135 lượt thi

Câu 1

Pháp luật là hệ thống các quy tác xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng

A.

quy ước cộng đồng.

B.

quyền lực nhà nước.

C.

thể chế chính trị.

D.

sức mạnh tập thể.

Câu 2

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo 

A.

yêu cầu của bưu điện.

B.

quy định của pháp luật.

C.

đề xuất của người gửi.

D.

kiến nghị của người nhận.

Câu 3

Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội là thực hiện hình thức dân chủ

A.

trực tiếp.

B.

gián tiếp.

C.

chuyên chế.

D.

đại diện.

Câu 4

Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng ứng

A.

tuyển dụng lao động.

B.

đào tạo nhân lực.

C.

tìm kiếm việc làm.

D.

lĩnh vực kinh doanh.

Câu 5

Các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện trách nhiệm

A.

đạo đức.

B.

cộng đồng.

C.

pháp lí.

D.

gia tộc.

Câu 6

Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A.

đại biểu nhân dân.

B.

Hội đồng nhân dân.

C.

ủy ban nhân dân.

D.

Tòa án nhân dân.

Câu 7

Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A.

văn hóa.

B.

hành chính.

C.

xã hội.

D.

công vụ.

Câu 8

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo

A.

tập tục của địa phương.

B.

quy định của pháp luật.

C.

thỏa thuận của cộng đồng.

D.

hương ước của làng xã.

Câu 9

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc

A.

phố thông.

B.

bỉnh đẳng.

C.

công khai.

D.

trực tiếp.

Câu 10

Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A.

nguyện vọng của nhà chức trách.

B.

tính chất, mức độ của vi phạm.

C.

khả năng của người quản lí.

D.

trình tự, thủ tục của pháp luật.

Câu 11

Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền

A.

sáng tạo

B.

chỉ định

C.

phán quyết

D.

đại diện

Câu 12

Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền

A.

đề xuất

B.

khiếu nại

C.

tố cáo

D.

quyết định

Câu 13

Những người phát triển sớm về trí tuệ được học trước tuổi, học vưọt lớp là thể hiện nội dung quyền được

A.

phù định.

B.

bình chọn.

C.

phát triển.

D.

phán quyết.

Câu 14

Doanh nghiệp không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm là thực hiện nội dung quyền bình đẳng

A.

trong nội bộ người sử dụng lao động

B.

giữa mục tiêu và biện pháp kích cầu.

C.

trong quy trình đào tạo chuyên gia.

D.

giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 15

Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A.

chính trị

B.

lao động

C.

kinh tế

D.

kinh doanh

Câu 16

Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng

A.

tất cả giáo trình nâng cao.

B.

những cách thức thống nhất,

C.

các phương tiện hiện đại.

D.

nhiều hình thức khác nhau.

Câu 17

Học sinh tham gia phòng, chống bạo lực học đường là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A.

kinh tế

B.

quốc phòng

C.

xã hội

D.

du lịch

Câu 18

Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ nội quy.

C.

Thực hiện quy chế.

D.

Thi hành pháp luật.

Câu 19

Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

B.

Biểu quyết xây dựng hương ước làng xã.

C.

Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp.

D.

Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Câu 20

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

A.

giới hạn phạm vi gia tộc.

B.

thói quen văn hóa làng xã.

C.

xây dựng kế hoạch dân vận.

D.

thực tiễn đời sống xã hội.

Câu 21

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A.

Xử lí thông tin liên ngành.

B.

Nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

C.

Khuyến khích bồi dưỡng tài năng.

D.

Tham gia các hoạt động văn hóa.

Câu 22

Chồng không tạo điều kiện cho vợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn là vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong

A.

lĩnh vực truyền thông

B.

phạm vi gia tộc.

C.

quan hệ nhân thân.

D.

quy ước cộng đồng.

Câu 23

Trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A.

Biểu quyết công khai trong hội nghị.

B.

Đóng góp ý kiến trong cuộc họp.

C.

Bài xích mọi ý tưởng sáng tạo.

D.

Áp đặt quan điểm của cá nhân.

Câu 24

Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng kí và cấp giấy phép kinh doanh là thể hiện bình đẳng về

A.

nghĩa vụ.

B.

quyền.

C.

trách nhiệm.

D.

tập tục.

Câu 25

Trường X trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà trường là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Vận dụng pháp luật.

C.

Thi hành pháp luật.

D.

Tuân thù pháp luật.

Câu 26

Công nhân B đi làm muộn mười phút nên bị bảo vệ xí nghiệp X không cho vào. Xin mãi không được, công nhân B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. Quá tức giận, công nhân B phá cổng xông vào đánh bảo vệ phải đi cấp cứu. Công nhân B và bảo vệ vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về tài sản.

B.

Bất khả xâm phạm về đời tư.

C.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D.

Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 27

Chị M làm đơn xin nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ thai sản và được giám đốc X chấp thuận. Vì thiếu người làm, giám đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của chị M. Khi đi làm trở lại, chị M bị giám đốc điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A.

Phản biện.

B.

Kháng nghị.

C.

Tố cáo.

D.

Khiếu nại.

Câu 28

Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Đa chiều.

B.

Huyết thống.

C.

Nhân thân.

D.

Truyền thông.

Câu 29

Anh M và chị K cùng được tuyển dụng vào làm ở phòng kinh doanh của công ty X với mức lương như nhau. Sau đó do có cảm tình, riêng với anh M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Nâng cao trình độ lao động.

B.

Cơ hội tiếp cận việc làm.

C.

Giữa lao động nam và lao động nữ.

D.

Xác lập quy trình quản lí.

Câu 30

Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về danh tính.

B.

Bất khả xâm phạm về thân thể.

C.

Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.

D.

Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.

Câu 31

P mượn sách tham khảo của H đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách, H đã tự ý vào nhà P để tìm nhưng bị em trai của P mắng chửi và đuổi về. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về tài sản.

B.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

D.

Được bảo vệ quan điểm cá nhân.

Câu 32

Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A  đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Tự do tuyển dụng chuyên gia.

B.

Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

C.

Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.

D.

Chủ động mở rộng quy mô.

Câu 33

Anh G thường xuyên đi làm muộn, khi bị lãnh đạo nhắc nhở anh đã không rút kinh nghiệm mà còn tỏ thái độ bất cần. Anh G phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hỉnh sự.

B.

Hành chính.

C.

Dân sự.

D.

Kỷ luật

Câu 34

Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A.

Học theo chi định.

B.

Học vượt cấp, vượt lớp.

C.

Học thường xuyên, liên tục.

D.

Học bất cứ ngành, nghề nào.

Câu 35

Anh A nhờ con thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng con anh đã từ chối. Con anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A.

Gián tiếp.

B.

Đại diện.

C.

Ủy quyền.

D.

Trực tiếp.

Câu 36

Cơ sở kinh doanh karaoke của chị A thường xuyên hoạt động quá giờ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Kỉ luật

B.

Hành chính

C.

Dân sự

D.

Hình sự

Câu 37

Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A.

Chủ tịch xã và ông K.

B.

Người dân xã X và ông K.

C.

Chủ tịch và người dân xã X.

D.

Kế toán M, ông K và người dân xã X.

Câu 38

Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành, xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tinh cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

B.

Giám đốc K và chị M.

C.

Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P.

D.

Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

Câu 39

Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên mở ra xem rồi nhờ anh P in sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A.

Chị T và anh P

B.

Giám đốc B, chị T và anh P.

C.

Giám đốc B, chị T, anh P và anh K.

D.

Giám đốc B và chị T.

Câu 40

Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A.

Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.

B.

Vợ chồng chị N và chị D.

C.

Vợ chồng chị V và chị D.

D.

Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn