Đề thi chính thức môn GDCD THPT quốc gia 2017 Mã đề 302

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 30/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,530 lượt xem Lượt thi 206 lượt thi

Câu 1

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A.

chỉ định.

B.

gián tiếp.

C.

trực tiếp.

D.

tập trung.

Câu 2

Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền

A.

độc lập phán quyết.

B.

tự do ngôn luận.

C.

khiếu nại và tố cáo.

D.

bầu cử và ứng cử.

Câu 3

Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

hoàn trả tài sản.

B.

phát triển kinh tế.

C.

thu hút chuyên gia.

D.

quy trình họp tác.

Câu 4

Công dân được tự do nghiên cứu, chế tạo ra các sản phẩm khoa học là nội dung quyền

A.

sáng tạo.

B.

đại diện.

C.

chỉ định.

D.

phán xét.

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào

A.

sở thích riêng biệt.

B.

nhu cầu cụ thể.

C.

khả năng của mỗi người.

D.

nguyện vọng của cá nhân.

Câu 6

Theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về

A.

trình độ phát triển.

B.

nghi lễ tôn giáo.

C.

thói quen vùng miền.

D.

tập tục địa phương.

Câu 7

Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền

A.

dự thi lấy chứng chi nghề.

B.

đổi mới giáo trinh nâng cao.

C.

lựa chọn chương trình song ngữ.

D.

học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 8

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực

A.

cộng đồng.

B.

tập thể.

C.

nhà nước.

D.

xã hội.

Câu 9

Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị

A.

tổ chức phát tán bí mật gia truyền.

B.

thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.

C.

tham gia tranh chấp đất đai.

D.

tung tin nói xấu người khác.

Câu 10

Công dân có quyền làm việc cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A.

công vụ.

B.

kinh doanh.

C.

lao động.

D.

hành chính.

Câu 11

Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân

A.

quản lí.

B.

điều hành.

C.

tự quyết.

D.

kiểm tra.

Câu 12

Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A.

thực hiện pháp luật.

B.

đề cao pháp luật.

C.

tuân thủ pháp luật.

D.

áp dụng pháp luật.

Câu 13

Công dân có hành vi bịa đặt, tung tin xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A.

nâng cấp nơi ở.

B.

danh dự, nhân phẩm.

C.

điều tra nhân khẩu.

D.

tự do cư trú.

Câu 14

Vợ chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A.

đơn phương.

B.

nhân thân.

C.

ủy thác.

D.

định đoạt.

Câu 15

Trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu là thể hiện nội dung quyền được

A.

tham vấn.

B.

phát triển.

C.

phán xét.

D.

lựa chọn.

Câu 16

Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi

A.

hay đổi quan hệ công vụ.

B.

tác động quan hệ nhân thân.

C.

ảnh hưởng quy tắc quản lí.

D.

nguy hiểm cho xã hội.

Câu 17

Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A.

Tính quy phạm phổ biến.

B.

Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C.

Tính chặt chẽ về hình thức.

D.

Tính kỉ luật nghiêm minh.

Câu 18

Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hành chính.

B.

Kỉ luật.

C.

Dân sự.

D.

Công vụ.

Câu 19

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

A.

Học thay người đại diện.

B.

Học theo sự ủy quyền.

C.

Học khi được chỉ định.

D.

Học từ thấp đến cao.

Câu 20

Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm nguyên tắc bầu cử đều phải 

A.

thay đổi hệ tư tưởng.

B.

bổ sung phiếu bầu.

C.

chịu trách nhiệm pháp lí.

D.

công khai xin lỗi.

Câu 21

Công dân nộp thuế đầy đủ, đúng quy định khi tiến hành các hoạt động kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A.

chứng khoán.

B.

nguồn đất.

C.

kinh tế.

D.

cổ phiếu.

Câu 22

Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A.

hưởng trợ cấp thất nghiệp.

B.

điều trị sau phẫu thuật.

C.

bị nghi ngờ phạm tội.

D.

chấp hành hỉnh, phạt tù.

Câu 23

Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh của công dân?

A.

Tích cực tìm kiếm khách hàng.

B.

Cấp vốn cho mọi doanh nghiệp.

C.

Khuyến khích phát triển lâu dài.

D.

Chủ động mờ rộng sàn xuất.

Câu 24

Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A.

tìm kiếm người thân.

B.

khai thác thông tin mật

C.

cấp cứu người bị nạn.

D.

thu thập bằng chứng.

Câu 25

Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hành chính.

B.

Hình sự.

C.

Kỉ luật.

D.

Dân sự.

Câu 26

Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ ủy ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

Bất khả xâm phạm về tài sản.

C.

Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

D.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

Câu 27

Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A.

Công khai.

B.

Ủy quyền.

C.

Thụ động.

D.

Trực tiếp.

Câu 28

Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A.

Thay đổi thông tin.

B.

Phát minh sáng chế.

C.

Ứng dụng kĩ thuật tiên tiến.

D.

Bồi dưỡng phát triển tài năng.

Câu 29

Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền binh đẳng trong kinh doanh?

A.

Chủ động liên doanh, liên kết.

B.

Độc lập tham gia đàm phán.

C.

Tự chủ đăng kí kinh doanh.

D.

Phổ biến quy trình kĩ thuật.

Câu 30

Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về sức khỏe.

B.

Bất khả xâm phạm về tài sản.

C.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D.

Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.

Câu 31

Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Tự do ngôn luận.

B.

Tự do phán quyết.

C.

Tự do tham vấn.

D.

Tự do thông tin.

Câu 32

Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A.

Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B.

Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.

C.

Tự do ngôn luận.

D.

Độc lập phán quyết.

Câu 33

Bác sĩ H được thừa kế riêng một mảnh đất kế bên ngôi nhà gia đình chị đang ở. Khi em trai kết hôn, bác sĩ H tặng lại vợ chồng người em mảnh đất đó dù chồng chị không tán thành. Bác sĩ H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Kinh doanh.

B.

Giám hộ.

C.

Tài sản.

D.

Nhân thân.

Câu 34

Đại lý X được cấp giấy phép phân phối thuốc tân dược nhưng lại bí mật bán lẻ thêm bột dinh dưỡng cho các gia đình có trẻ nhỏ trong khu dân cư. Đại lý X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Hành chính.

B.

Kỉ luật.

C.

Dân sự.

D.

Hình sự.

Câu 35

Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Giao kết hợp đồng lao động.

B.

Thay đổi cơ cấu tuyển đụng.

C.

Xác lập quy trình quản lí.

D.

Áp dụng chế độ ưu tiên.

Câu 36

Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho anh A và chị B là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Tuân thủ pháp luật.

B.

Áp đụng pháp luật.

C.

Phổ biến pháp luật.

D.

Giáo dục pháp luật.

Câu 37

Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tình li hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà nội tên s đã nhiều lần xúi giục nên con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Chị K và bố con anh B.

B.

Bà s và con trai anh B.

C.

Bà s và bố con anh B.

D.

Anh B và chị K.

Câu 38

Thấy chị M hàng xóm phát hiện việc mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ rồi bỏ đói cháu nhỏ con của chị M một ngày. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân?

A.

Ông X, anh K và anh H.

B.

Ông X và anh K.

C.

Ông X và anh H.

D.

Anh K và anh H.

Câu 39

Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video. Sau đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên T hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?

A.

Anh B, sinh viên K và T.

B.

Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.

C.

Vợ chồng anh B và sinh viên T.

D.

Vợ chồng anh B và sinh viên K.

Câu 40

Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh A rủ các anh B, C, D đến liên hoan. Ăn xong, anh A và B say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh C và D thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh C tò mò bấm thử, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng sợ, anh C và D bỏ trốn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A.

Anh B, C và D

B.

Anh A, C và D

C.

Anh A, B, C và D

D.

Anh C và D

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán