Đề thi chính thức môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 Mã đề 301

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 25/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,207 lượt xem Lượt thi 270 lượt thi

Câu 1

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đàng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đổng, Đông Dương Cộng sản đảng

D.

Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

Câu 2

Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A.

Việt Nam hóa chiến tranh

B.

Đông Dương hóa chiến tranh

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Chiến tranh đặc biệt

Câu 3

Sự phát triền và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế

A.

hợp tác và đấu tranh

B.

toàn cầu hóa

C.

hòa hoãn tạm thời

D.

đa phương hóa

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn